Werkbezoeken en bijeenkomsten

Tijdens de Dag van de Ondernemer bezocht ik 
op 17 november Aan-nemersbedrijf P. van Leeuwen in Meerkerk

Foto: Ton de Bruin

Ik zeg het vaker: de provincie is niet binnen de muren van het provinciehuis, die is vooral daarbuiten. En daarom is het cruciaal om het provinciehuis uit te gaan, de samenleving in. Ik moedig onze medewerkers, Statenleden en bestuurders daartoe graag aan. En zelf ga ik ook veelvuldig en met plezier op pad. Om te ontmoeten, te ervaren en te leren. En om geïnspireerd te worden door alle prachtige initiatieven van onze inwoners.

Greep uit de bezoeken en bijeenkomsten

Paushuizelezing 2023

Sinds 2013 organiseren de provincie Utrecht en de VOSPU (Vereniging van Oud-Statenleden van de Provincie Utrecht) samen jaarlijks de Paushuizelezing. Deze lezing wordt tijdens een bijeenkomst in Paushuize door een steeds wisselende spreker uitgesproken voor een genodigd publiek. Dit jaar werd de lezing verzorgd door Maarten van Aalst, de nieuwe hoofddirecteur van het KNMI. Op basis van de meest recente klimaatscenario’s van het KNMI schetste Van Aalst handelingsperspectief voor de aanwezige bestuurders. Hij ging in op de steeds verder toenemende mogelijkheden op het gebied van weersvoorspellingen. Het bepalen van het juiste moment van waarschuwen – niet te vroeg, niet te laat – vormt voor het instituut steeds een uitdaging. De heer Van Aalst beantwoordde na zijn zeer boeiende lezing vele antwoorden uit het publiek. Ik ben er trots op dat het KNMI in onze provincie is gevestigd.

Provinciale Erepenning

Sinds 1983 heeft het Utrechtse college van Gedeputeerde Staten de mogelijkheid om een Provinciale Erepenning toe te kennen. Het provinciaal bestuur kan op die manier haar dank en waardering tot uitdrukking brengen aan bestuurders met een goede staat van dienst, die zich gedurende een lange periode verdienstelijk hebben gemaakt voor het openbaar bestuur binnen de provincie Utrecht. Op 5 oktober heb ik namens het college van GS de Provinciale Erepenning mogen uitreiken aan scheidend directeur-bestuurder Herman Sietsma van Kasteel Amerongen. Hij kreeg de onderscheiding vanwege de manier waarop hij de afgelopen jaren zowel Kasteel Amerongen als Huis Doorn door een financieel zware tijd wist te loodsen. Dankzij zijn inspanningen kregen beide monumentale panden met een rijke geschiedenis een gezonde toekomst.

De heer Sietsma is de 44ste persoon die de bronzen penning, ontworpen door kunstenaar Theo van de Vathorst, in ontvangst nam.

Werkbezoeken
en bijeenkomsten

Tijdens de Dag van de Ondernemer bezocht ik 
op 17 november Aannemersbedrijf P. van Leeuwen in Meerkerk

Foto: Ton de Bruin

Ik zeg het vaker: de provincie is niet binnen de muren van het provinciehuis, die is vooral daarbuiten. En daarom is het cruciaal om het provinciehuis uit te gaan, de samenleving in. Ik moedig onze medewerkers, Statenleden en bestuurders daartoe graag aan. En zelf ga ik ook veelvuldig en met plezier op pad. Om te ontmoeten, te ervaren en te leren. En om geïnspireerd te worden door alle prachtige initiatieven van onze inwoners.

Sinds 2013 organiseren de provincie Utrecht en de VOSPU (Vereniging van Oud-Statenleden van de Provincie Utrecht) samen jaarlijks de Paushuizelezing. Deze lezing wordt tijdens een bijeenkomst in Paushuize door een steeds wisselende spreker uitgesproken voor een genodigd publiek. Dit jaar werd de lezing verzorgd door Maarten van Aalst, de nieuwe hoofddirecteur van het KNMI. Op basis van de meest recente klimaatscenario’s van het KNMI schetste Van Aalst handelingsperspectief voor de aanwezige bestuurders. Hij ging in op de steeds verder toenemende mogelijkheden op het gebied van weersvoorspellingen. Het bepalen van het juiste moment van waarschuwen – niet te vroeg, niet te laat – vormt voor het instituut steeds een uitdaging. De heer Van Aalst beantwoordde na zijn zeer boeiende lezing vele antwoorden uit het publiek. Ik ben er trots op dat het KNMI in onze provincie is gevestigd. Provinciale Erepenning

Sinds 1983 heeft het Utrechtse college van Gedeputeerde Staten de mogelijkheid om een Provinciale Erepenning toe te kennen. Het provinciaal bestuur kan op die manier haar dank en waardering tot uitdrukking brengen aan bestuurders met een goede staat van dienst, die zich gedurende een lange periode verdienstelijk hebben gemaakt voor het openbaar bestuur binnen de provincie Utrecht. Op 5 oktober heb ik namens het college van GS de Provinciale Erepenning mogen uitreiken aan scheidend directeur-bestuurder Herman Sietsma van Kasteel Amerongen. Hij kreeg de onderscheiding vanwege de manier waarop hij de afgelopen jaren zowel Kasteel Amerongen als Huis Doorn door een financieel zware tijd wist te loodsen. Dankzij zijn inspanningen kregen beide monumentale panden met een rijke geschiedenis een gezonde toekomst.

De heer Sietsma is de 44ste persoon die de bronzen penning, ontworpen door kunstenaar Theo van de Vathorst, in ontvangst nam.

Greep uit de bezoeken
en bijeenkomsten

Bijeenkomst met minister Bruins Slot (BZK), 31 januari

Magazines van de provincie Utrecht

Hier vind je de magazines die de provincie Utrecht publiceert. Daarin kun je, in woord én beeld, zien aan welke opgaven we werken. Elke dag weer. Zo balanceren we samen tussen groen en groei.
Volledig scherm