Bijzonder in 2023: Provinciale Statenverkiezingen

Op 10 februari was de kick-off van de verkiezingscampagne in Amersfoort

2023 liet zien dat de Provinciale Statenverkiezingen er meer dan ooit toe doen: landelijk was de opkomst voor deze verkiezingen het hoogste in 40 jaar tijd. Bijna 62% van de kiezers in de provincie Utrecht ging naar de stembus. Heel mooi, deze grote betrokkenheid van inwoners bij hun bestuur. Het laat zien dat zij invloed willen uitoefenen. De provincie is een bestuurslaag met veel inhoudelijke onderwerpen op het bord die mensen echt bezig houden. Neem de energietransitie en het eventueel plaatsen van windmolens. Daar gaat de provincie over. Het is goed dat mensen met hun stem hebben laten weten dat ze dat zien. En dat ze het vertrouwen hebben willen geven aan 49 Statenleden die de komende periode besluiten gaan nemen over deze onderwerpen. Tegelijkertijd zie ik dat de Statenleden zich er zeer van bewust zijn dat ze altijd op zoek zullen moeten naar begrip en draagvlak in de samenleving.


Nieuw college

Net voor het zomerreces bereikten vijf partijen overeenstemming over een coalitieakkoord. Het akkoord heeft als titel: ‘Aan de slag voor Utrecht’. Dat is niet voor niets. Het gebrek aan vertrouwen in de overheid dat mensen hebben, wordt versterkt doordat de overheid beslissingen te lang voor zich uitschuift én er te weinig tot stand komt. Oplossingen voor urgente problemen - bijvoorbeeld op het gebied van stikstof – blijven te lang uit. Het nieuwe provinciebestuur wil proberen versnelling te bereiken door vraagstukken waar mensen mee worstelen aan te pakken. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de wens van veel inwoners.

Tour langs stembureaus

Op 15 maart maakte ik een tour langs alle 26 Utrechtse gemeenten en bezocht in elke gemeente een stembureau.   

De verkiezingstijd in beeld

Op 10 februari was de aftrap van de verkiezingscampagne in Amersfoort: alle deelnemende partijen waren erbij.

Bijzonder in
2023: Provinciale Statenverkiezingen

Op 10 februari was de kick-off van de verkiezingscampagne in Amersfoort

2023 liet zien dat de Provinciale Statenverkiezingen er meer dan ooit toe doen: landelijk was de opkomst voor deze verkiezingen het hoogste in 40 jaar tijd. Bijna 62% van de kiezers in de provincie Utrecht ging naar de stembus. Heel mooi, deze grote betrokkenheid van inwoners bij hun bestuur. Het laat zien dat zij invloed willen uitoefenen. De provincie is een bestuurslaag met veel inhoudelijke onderwerpen op het bord die mensen echt bezig houden. Neem de energietransitie en het eventueel plaatsen van windmolens. Daar gaat de provincie over. Het is goed dat mensen met hun stem hebben laten weten dat ze dat zien. En dat ze het vertrouwen hebben willen geven aan 49 Statenleden die de komende periode besluiten gaan nemen over deze onderwerpen. Tegelijkertijd zie ik dat de Statenleden zich er zeer van bewust zijn dat ze altijd op zoek zullen moeten naar begrip en draagvlak in de samenleving.


Nieuw college
Net voor het zomerreces bereikten vijf partijen overeenstemming over een coalitieakkoord. Het akkoord heeft als titel: ‘Aan de slag voor Utrecht’. Dat is niet voor niets. Het gebrek aan vertrouwen in de overheid dat mensen hebben, wordt versterkt doordat de overheid beslissingen te lang voor zich uitschuift én er te weinig tot stand komt. Oplossingen voor urgente problemen - bijvoorbeeld op het gebied van stikstof – blijven te lang uit. Het nieuwe provinciebestuur wil proberen versnelling te bereiken door vraagstukken waar mensen mee worstelen aan te pakken. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de wens van veel inwoners.

Tour langs stembureaus

Op 15 maart maakte ik een tour langs alle 26 Utrechtse gemeenten en bezocht in elke gemeente een stembureau.   

Klik op de naam van de gemeente om het bezoek te bekijken.

De verkiezingstijd in beeld

Op 10 februari was de aftrap van de verkiezingscampagne in Amersfoort: alle deelnemende partijen waren erbij.

Magazines van de provincie Utrecht

Hier vind je de magazines die de provincie Utrecht publiceert. Daarin kun je, in woord én beeld, zien aan welke opgaven we werken. Elke dag weer. Zo balanceren we samen tussen groen en groei.
Volledig scherm