Openbare orde
en veiligheid

Wateroverlast N227 Amersfoort

Als commissaris van de Koning heb ik als algemene taak de bestuurlijke samenwerking in mijn provincie te bevorderen. De kwaliteit van het openbaar bestuur neemt toe wanneer overheden elkaar weten te vinden en er van een goede samenwerking sprake is. Ook in de openbare orde en veiligheid (voorbereiding op rampenbestrijding en crisisbeheersing) speel ik een rol die gericht is op bevordering van de samenwerking.

De samenwerking door de 26 Utrechtse gemeenten in de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) is een belangrijk onderdeel van het openbaar bestuur in de provincie Utrecht. De VRU is op grond van de Wet veiligheidsregio’s verantwoordelijk voor een goede voorbereiding op eventuele rampen en crises (bijvoorbeeld: het opstellen van plannen, de organisatie van crisisbeheersing, brandweerzorg en geneeskundige hulpverlening). In het recente verleden werd vanuit de VRU samengewerkt aan de bestrijding van de coronapandemie. Daarnaast wordt al jaren samengewerkt wat betreft de (crisis)noodhuisvesting van vluchtelingen en ontheemden. De voorzitter van de VRU is burgemeester Dijksma van de gemeente Utrecht.

Openbare orde
en veiligheid

Wateroverlast 
N227 Amersfoort

Als commissaris van de Koning heb ik als algemene taak de bestuurlijke samenwerking in mijn provincie te bevorderen. De kwaliteit van het openbaar bestuur neemt toe wanneer overheden elkaar weten te vinden en er van een goede samenwerking sprake is. Ook in de openbare orde en veiligheid (voorbereiding op rampenbestrijding en crisisbeheersing) speel ik een rol die gericht is op bevordering van de samenwerking.

De samenwerking door de 26 Utrechtse gemeenten in de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) is een belangrijk onderdeel van het openbaar bestuur in de provincie Utrecht. De VRU is op grond van de Wet veiligheidsregio’s verantwoordelijk voor een goede voorbereiding op eventuele rampen en crises (bijvoorbeeld: het opstellen van plannen, de organisatie van crisisbeheersing, brandweerzorg en geneeskundige hulpverlening). In het recente verleden werd vanuit de VRU samengewerkt aan de bestrijding van de coronapandemie. Daarnaast wordt al jaren samengewerkt wat betreft de (crisis)noodhuisvesting van vluchtelingen en ontheemden. De voorzitter van de VRU is burgemeester Dijksma van de gemeente Utrecht.

Magazines van de provincie Utrecht

Hier vind je de magazines die de provincie Utrecht publiceert. Daarin kun je, in woord én beeld, zien aan welke opgaven we werken. Elke dag weer. Zo balanceren we samen tussen groen en groei.
Volledig scherm