Foto: Rick Huisinga

Terug naar homepage Terug naar homepage Terug naar homepage

Europese investeringen in...

© 2023 | Provincie Utrecht

Terug naar boven op pagina

in de provincie utrecht

europa investeert

Voor u ligt het gloednieuwe online magazine over alle Europese financieringsmogelijkheden die de provincie Utrecht kent.

In onze provincie werken we samen met partners uit het bedrijfsleven, onderwijs, andere overheden en maatschappelijke instellingen aan de meest duurzame en gezonde leefomgeving in het hart van het land. Dat is een weg van lange adem. De opgaven zijn groot, van energietransitie tot aan nieuwe natuurontwikkeling. Van de gewenste woningbouw tot de ambitie om naar een circulaire economie te gaan, waarin in principe alle grondstoffen kunnen worden hergebruikt.

Gelukkig werken allerlei overheidsinstellingen hierbij samen. Belangrijke partner hierbij is de Europese Unie. Europa investeerde sinds 2014 tot eind 2022 al ruim 925 miljoen euro in meer dan 3000 projecten in onze Utrechtse regio. Daarmee stimuleert Europa economische vooruitgang en duurzame welvaartsgroei. Europa helpt daarbij ook de transitie te maken naar een duurzame, digitale en inclusieve economie waar inwoners en bedrijven van kunnen profiteren. Europa draagt bij om onze provincie Utrecht aantrekkelijk te maken om te wonen, te werken en te leven.

Met dit bedrag is Europa ook een belangrijke financier voor het waarmaken van onderzoeks- en innovatieprojecten. Innovatieve toepassingen dragen bij aan onze kwaliteit van leven. In onze provincie kennen we hier al veel mooie voorbeelden van op het terrein van gezondheid, voedselveiligheid, digitalisering, energie, klimaat en duurzame mobiliteit. De projecten dragen concreet bij aan natuurherstel, de bevordering van biodiversiteit, meer gezonde voedsel- en productieketens en aan de circulaire economie.

Het innovatievermogen en het ondernemerschap bij het MKB, startups en scale-ups krijgt met deze Europese middelen ook een extra boost. Het regionale vestigings- en investeringsklimaat en de Utrechtse concurrentiepositie worden erdoor versterkt. We zien dat ook terug in de hoge klassering van de regio Utrecht in de Europese Regional Competitiveness Index (RCI), waar we zelfs op de eerste plek staan. Daar mogen we best trots op zijn. Mijn advies is daarom: gebruik deze informatie, en doe er uw voordeel mee!

Ik wens u veel leesplezier toe.


Robert Strijk

Gedeputeerde Financiën. Organisatie, Economie en Europa

Bestuursperiode 2019-2023


Voorwoord

Terug naar boven op pagina

© 2023 | Provincie Utrecht

Terug naar homepage Terug naar homepage Terug naar homepage Terug naar homepage

Europese investeringen in...

Voor u ligt het gloednieuwe online magazine over alle Europese financieringsmogelijkheden die de provincie Utrecht kent.

In onze provincie werken we samen met partners uit het bedrijfsleven, onderwijs, andere overheden en maatschappelijke instellingen aan de meest duurzame en gezonde leefomgeving in het hart van het land. Dat is een weg van lange adem. De opgaven zijn groot, van energietransitie tot aan nieuwe natuurontwikkeling. Van de gewenste woningbouw tot de ambitie om naar een circulaire economie te gaan, waarin in principe alle grondstoffen kunnen worden hergebruikt.

Gelukkig werken allerlei overheidsinstellingen hierbij samen. Belangrijke partner hierbij is de Europese Unie. Europa investeerde sinds 2014 tot eind 2022 al ruim 925 miljoen euro in meer dan 3000 projecten in onze Utrechtse regio. Daarmee stimuleert Europa economische vooruitgang en duurzame welvaartsgroei. Europa helpt daarbij ook de transitie te maken naar een duurzame, digitale en inclusieve economie waar inwoners en bedrijven van kunnen profiteren. Europa draagt bij om onze provincie Utrecht aantrekkelijk te maken om te wonen, te werken en te leven.

Met dit bedrag is Europa ook een belangrijke financier voor het waarmaken van onderzoeks- en innovatieprojecten. Innovatieve toepassingen dragen bij aan onze kwaliteit van leven. In onze provincie kennen we hier al veel mooie voorbeelden van op het terrein van gezondheid, voedselveiligheid, digitalisering, energie, klimaat en duurzame mobiliteit. De projecten dragen concreet bij aan natuurherstel, de bevordering van biodiversiteit, meer gezonde voedsel- en productieketens en aan de circulaire economie.

Het innovatievermogen en het ondernemerschap bij het MKB, startups en scale-ups krijgt met deze Europese middelen ook een extra boost. Het regionale vestigings- en investeringsklimaat en de Utrechtse concurrentiepositie worden erdoor versterkt. We zien dat ook terug in de hoge klassering van de regio Utrecht in de Europese Regional Competitiveness Index (RCI), waar we zelfs op de eerste plek staan. Daar mogen we best trots op zijn. Mijn advies is daarom: gebruik deze informatie, en doe er uw voordeel mee!

Ik wens u veel leesplezier toe.


Robert Strijk

Gedeputeerde Financiën. Organisatie, Economie en Europa

Bestuursperiode 2019-2023


Voorwoord

europa investeert in de provincie utrecht

Magazines van de provincie Utrecht

Hier vind je de magazines die de provincie Utrecht publiceert. Daarin kun je, in woord én beeld, zien aan welke opgaven we werken. Elke dag weer. Zo balanceren we samen tussen groen en groei.
Volledig scherm