Voorwoord 

Hans Oosters

Commissaris van de Koning

portretfoto Hans Oosters

2023 stond in het teken van de verkiezingen. Op 15 maart voor Provinciale Staten en de Waterschappen, op 30 mei kozen de Statenleden de Eerste Kamer en op 22 november gingen we opnieuw naar de stembus voor de Tweede Kamer. Mooi en belangrijk dat velen gebruikmaakten van hun stemrecht. Onze democratie is immers een groot goed. Een andere belangrijke gebeurtenis dit jaar was de start van het Herdenkingsjaar Slavernijverleden. Aan de vooravond daarvan heb ik excuses aangeboden. U leest er meer over in dit jaarverslag. Net als over de gemeentebezoeken, de burgemeesters die ik mocht beëdigen en de Paushuizelezing 2023. Ik wens u veel leesplezier.

Voorwoord 

Hans Oosters

Commissaris van de Koning

2023 stond in het teken van de verkie-zingen. Op 15 maart voor Provinciale Staten en de Waterschappen, op 30 mei kozen de Statenleden de Eerste Kamer en op 22 november gingen we opnieuw naar de stembus voor de Tweede Kamer. Mooi en belangrijk dat velen gebruik-maakten van hun stemrecht. Onze democratie is immers een groot goed. Een andere belangrijke gebeurtenis dit jaar was de start van het Herdenkings-jaar Slavernijverleden. Aan de vooravond daarvan heb ik excuses aangeboden. U leest er meer over in dit jaarverslag. Net als over de gemeentebezoeken, de burgemeesters die ik mocht beëdigen en de Paushuizelezing 2023. Ik wens u veel leesplezier.

Magazines van de provincie Utrecht

Hier vind je de magazines die de provincie Utrecht publiceert. Daarin kun je, in woord én beeld, zien aan welke opgaven we werken. Elke dag weer. Zo balanceren we samen tussen groen en groei.
Volledig scherm