Koninklijke onderscheidingen en Predicaten

Lees meer

Uitreiking Koninklijke onderscheiding aan de heer Kocken en mevrouw Broere

Uitreiking Koninklijke onderscheiding aan de heer Kocken en mevrouw Broere

Met Koninklijke onderscheidingen en Predicaten en Koninklijke erepenningen drukt de Koning zijn waardering uit voor personen, organisaties en bedrijven in onze provincie Utrecht, die op een bijzondere manier bijdragen aan onze samenleving. Alle aanvragen van Utrechtse gemeenten voor Koninklijke onderscheidingen worden bekeken en waar nodig aangevuld door mijn kabinet en voorzien van een advies.

Ik speel een rol in de advisering, voorbereiding en uitreiking van de Predicaten.
Dit jaar mocht ik er twee uitreiken aan organisaties die zich al vele jaren inspannen voor onze samenleving: de NVM en de Nederlandse Bond van Sierduivenlief-hebbersverenigingen. Het valt mij elke keer weer op hoe belangrijk en eervol de Koninklijke erkenning voor de betrokkenen is. Ik vind het een voorrecht om dat van nabij te mogen ervaren.

Lintjes in 2023

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

213

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

77

Officier in de Orde van Oranje-Nassau

11

Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

4

Aantallen

Verlenen van het Predicaat Koninklijk

2

Hofleveranciers

5

Koninklijke Erepenningen

5

De NVM mag zich voortaan Koninklijke NVM noemen
De NBS mag zich voortaan Koninklijke Bond van Sierduivenliefhebbersverenigingen noemen.
Uitreiking Koninklijke onderscheiding aan de heer Kocken en mevrouw Broere

Koninklijke onderscheidingen en Predicaten

Lees meer

Aantallen

Lintjes in 2023

Met Koninklijke onderscheid-ingen en Predicaten en Koninklijke erepenningen drukt de Koning zijn waardering uit voor personen, organisaties en bedrijven in onze provincie Utrecht, die op een bijzondere manier bijdragen aan onze samenleving. Alle aanvragen van Utrechtse gemeenten voor Koninklijke onderscheidingen worden bekeken en waar nodig aangevuld door mijn kabinet en voorzien van een advies.

Ik speel een rol in de advisering, voorbereiding en uitreiking van de Predicaten. Dit jaar mocht ik er twee uitreiken aan organisaties die zich al vele jaren inspannen voor onze samen-leving: de NVM en de Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbersverenigingen. Het valt mij elke keer weer op hoe belangrijk en eervol de Koninklijke erkenning voor de betrok-kenen is. Ik vind het een voorrecht om dat van nabij te mogen ervaren.

De NVM mag zich voortaan Koninklijke NVM noemen
De NBS mag zich voortaan Koninklijke Bond van Sierduivenliefhebbersverenigingen noemen.

Koninklijke Erepenningen

5

Verlenen van het Predicaat Koninklijk

2

Hofleveranciers

5

Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

4

Officier in de Orde van Oranje-Nassau

11

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

77

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

213

Magazines van de provincie Utrecht

Hier vind je de magazines die de provincie Utrecht publiceert. Daarin kun je, in woord én beeld, zien aan welke opgaven we werken. Elke dag weer. Zo balanceren we samen tussen groen en groei.
Volledig scherm