Burgemeesters-
aangelegenheden

Afscheid burgemeester Frans Backhuijs van Nieuwegein op 9 mei

Utrecht telt 26 gemeenten en dus 26 burgemeesters. Dat overzichtelijke aantal stelt mij in staat om ze allemaal heel goed en persoonlijk te kennen. Dat vind ik buitengewoon prettig. Dankzij de veelvuldige contacten met alle burgemeesters, ben ik op de hoogte van het wel en wee in de Utrechtse gemeenten. Dat helpt me om de spilfunctie die ik bekleed rond benoemingen en herbenoemingen van burgemeesters op de juiste manier te vervullen. Ook zie ik grote bestuurlijke betrokkenheid bij elkaar. Dat is van grote waarde. Het ambt van burgemeester is prachtig en veelzijdig, maar bepaald niet makkelijk. Ik zie en ervaar dat burgemeesters een onvervangbare en belangrijke rol spelen in het openbaar bestuur en in hun gemeente. Ze zijn een kompas in een roerige samenleving waar polarisatie op de loer ligt. Ik heb veel waardering voor de manier waarop zij opereren en er voor alle inwoners in hun gemeenten zijn.

Klankbordgesprekken

In 2022 en 2023 heb ik alle gemeenteraden aangeboden een training te volgen voor het op een goed niveau voeren van de jaarlijkse klankbordgesprekken met de burgemeester. Deze belangrijke gesprekken gaan over het wederzijds functioneren, zowel dat van de burgemeester als van de raad. Verreweg de meeste klankbord-commissies hebben gebruik gemaakt van het aanbod om een training te volgen. Eigenlijk alle reacties waren positief.

Burgemeesterprocedure

Als commissaris zie ik toe op een ordelijk verloop van de (her)benoemingsprocedure van burgemeesters. Hiervoor werk ik samen met de gemeenteraden. Ik adviseer de gemeenteraad bij het opstellen van een profiel-schets van een nieuw te kiezen burgemeester. Ik voer sollicitatiegesprekken met kandidaten en adviseer de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad wie volgens mij het meest geschikt zijn.

Ook bij een herbenoemingsprocedure adviseer ik de raad. Als de raad gekozen heeft, zorg ik ervoor dat de stukken -onder begeleiding van de door mij geschreven rapportage- bij de minister van Binnenlandse Zaken terechtkomen. De minister en Koning ondertekenen dan het Koninklijk Besluit en tot slot beëdig ik de nieuwe burgemeester in een openbare raadsvergadering. De beëdiging vormt het einde van zowel de benoemings- als herbenoemingsprocedures.

Afscheid

In 2023 nam Nieuwegein afscheid van burgemeester Frans Backhuijs die na twaalf jaar stopte. De raad en inwoners van Nieuwegein verwelkomden Marijke van Beukering als hun nieuwe burgemeester. Burgemeester Koos Janssen van Zeist kondigde in het voorjaar van 2023 zijn vertrek aan. Eind januari 2024 zal Joyce Langenacker worden beëdigd als burgemeester van Zeist.

Waarnemend burgemeester

Tussen 1 februari en 20 april was Albertine van Vliet waarnemend burgemeester in Bunschoten. De waarneming was nodig omdat burgemeester Melis van de Groep om gezondheidsredenen tijdelijk niet kon werken. Na zijn herstel is hij vanaf 20 april weer aan de slag gegaan. Burgemeester Gerolf Bouwmeester van Leusden legde vanaf 12 december zijn werkzaamheden tijdelijk neer om aandacht te kunnen geven aan zijn gezondheid. Vanaf 13 december ging Frans Backhuijs aan de slag als waarnemend burgemeester in Leusden.

Benoeming:

27 september, herbenoeming burgemeester Doornenbal van Renswoude

Herbenoeming:

30 maart: beëdiging Mark Röell van Baarn  
(3de termijn)
4 april: beëdiging Sjoerd Potters van De Bilt 
(2de termijn)
4 september: beëdiging Roland van Benthem van Eemnes die met zijn 4de termijn de langstzittende burgemeester van Nederland is in één gemeente
11 september: beëdiging Gerolf Bouwmeester van Leusden (2de termijn)
14 november: beëdiging Laurens de Graaf van Lopik 
(2de termijn)
23 november: beëdiging Maarten Divendal van De Ronde Venen ( 3de termijn)

Burgemeesters-
aangelegenheden

Afscheid burgemeester Frans Backhuijs van Nieuwegein op 9 mei

Utrecht telt 26 gemeenten en dus 26 burgemeesters. Dat overzichtelijke aantal stelt mij in staat om ze allemaal heel goed en persoonlijk te kennen. Dat vind ik buitengewoon prettig. Dankzij de veelvuldige contacten met alle burge-meesters, ben ik op de hoogte van het wel en wee in de Utrechtse gemeenten. Dat helpt me om de spilfunctie die ik bekleed rond benoemingen en herbe-noemingen van burgemeesters op de juiste manier te vervullen. Ook zie ik grote bestuurlijke betrokkenheid bij elkaar. Dat is van grote waarde. Het ambt van burgemeester is prachtig en veelzijdig, maar bepaald niet makkelijk. Ik zie en ervaar dat burgemeesters een onvervangbare en belangrijke rol spelen in het openbaar bestuur en in hun gemeente. Ze zijn een kompas in een roerige samenleving waar polarisatie op de loer ligt. Ik heb veel waardering voor de manier waarop zij opereren en er voor alle inwoners in hun gemeenten zijn.

27 september, herbenoeming burgemeester Doornenbal van Renswoude

Benoemingen:

30 maart: beëdiging Mark Röell van Baarn  
(3de termijn)

Herbenoemingen:

4 april: beëdiging Sjoerd Potters van De Bilt 
(2de termijn)
4 september: beëdiging Roland van Benthem van Eemnes die met zijn 4de termijn de langstzittende burgemeester van Nederland is in één gemeente
11 september: beëdiging Gerolf Bouwmeester van Leusden (2de termijn)
23 november: beëdiging Maarten Divendal van De Ronde Venen ( 3de termijn)
14 november: beëdiging Laurens de Graaf van Lopik 
(2de termijn)
Afscheid

In 2023 nam Nieuwegein afscheid van burgemeester Frans Backhuijs die na twaalf jaar stopte. De raad en inwoners van Nieuwegein verwelkomden Marijke van Beukering als hun nieuwe burgemeester. Burgemeester Koos Janssen van Zeist kondigde in het voorjaar van 2023 zijn vertrek aan. Eind januari 2024 zal Joyce Langenacker worden beëdigd als burgemeester van Zeist. 

Burgemeesterprocedure

Als commissaris zie ik toe op een ordelijk verloop van de (her)benoem-ingsprocedure van burgemeesters. Hiervoor werk ik samen met de gemeenteraden. Ik adviseer de gemeenteraad bij het opstellen van een profiel-schets van een nieuw te kiezen burgemeester. Ik voer sollicitatie-gesprekken met kandidaten en adviseer de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad wie volgens mij het meest geschikt zijn.

Ook bij een herbenoemingsprocedure adviseer ik de raad. Als de raad gekozen heeft, zorg ik ervoor dat de stukken -onder begeleiding van de door mij geschreven rapportage- bij de minister van Binnenlandse Zaken terechtkomen. De minister en Koning ondertekenen dan het Koninklijk Besluit en tot slot beëdig ik de nieuwe burgemeester in een openbare raadsvergadering. De beëdiging vormt het einde van zowel de benoemings- als herbenoemings-procedures.

Klankbordgesprekken

In 2022 en 2023 heb ik alle gemeenteraden aangeboden een training te volgen voor het op een goed niveau voeren van de jaarlijkse klankbordgesprekken met de burgemeester. Deze belangrijke gesprekken gaan over het wederzijds functioneren, zowel dat van de burgemeester als van de raad. Verreweg de meeste klankbord-commissies hebben gebruik gemaakt van het aanbod om een training te volgen. Eigenlijk alle reacties waren positief.

Tussen 1 februari en 20 april was Albertine van Vliet waarnemend burgemeester in Bunschoten. De waarneming was nodig omdat burgemeester Melis van de Groep om gezondheidsredenen tijdelijk niet kon werken. Na zijn herstel is hij vanaf 20 april weer aan de slag gegaan. Burgemeester Gerolf Bouwmeester van Leusden legde vanaf 12 december zijn werkzaamheden tijdelijk neer om aandacht te kunnen geven aan zijn gezondheid. Vanaf 13 december ging Frans Backhuijs aan de slag als waarnemend burgemeester in Leusden.

Waarnemend burgemeester

Magazines van de provincie Utrecht

Hier vind je de magazines die de provincie Utrecht publiceert. Daarin kun je, in woord én beeld, zien aan welke opgaven we werken. Elke dag weer. Zo balanceren we samen tussen groen en groei.
Volledig scherm