Nevenfuncties

Ik zit in het comité van aanbeveling van diverse studentenverenigingen, onder meer van AEGEE (l’Association des Etats Généraux des Etudiants 
de l’Europe) 

Fotograaf: Geeske Stoker

Op persoonlijke titel

 • Voorzitter van het bestuur van de Voedselbank IJssel en Lek (onbezoldigd).

 • Voorzitter van het algemeen bestuur van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit (onbezoldigd).

Vanuit het ambt

 • Voorzitter van het Cultuurfonds Utrecht

 • Lid van de Adviesraad Geologische Dienst Nederland; het kennis- en informatiecentrum over de Nederlandse ondergrond en onderdeel van TNO (vacatieregeling*).

Comités van Aanbeveling (naamsverbintenis)

 • Doctor Atomic (2023)

 • 27ste Lustrum van C.S. Veritas (t/m september 2024)

 • Stichting Veteranen Lopikerwaard (permanent)

 • Utrechtse Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen (SIB) (permanent)

 • AEGEE (l’Association des Etats Généraux des Etudiants de l’Europe) (permanent)

 • Wensstichting Oppepper4all (permanent)

 • NatuurWetenschappelijke StudieVereniging Helix (permanent)

 • Het Utrechts Studenten Koor en Orkest (USKO) (permanent)

 • Stichting Bomen voor Leersum (permanent)

 • Ambassadeur voor Stichting Mag ik dan bij Jou (permanent)

 • Commissie tot Redactie van de Utrechtse Studenten Almanak 2024 van het Utrechts Studenten Corps

 • Comité van Aanbeveling XXVste Lustrum U.V.S.U./N.V.V.S.U.

De vacatieregeling bedraagt € 306 per vergadering (in principe 612 euro per jaar). Dit bedrag komt ten goede aan de provinciekas.

Nevenfuncties

Ik zit in het comité van aanbeveling van diverse studentenverenigingen, onder meer van AEGEE (l’Association des Etats Généraux des Etudiants 
de l’Europe) 

Fotograaf: Geeske Stoker

Op persoonlijke titel

 • Voorzitter van het bestuur van de Voedselbank IJssel en Lek (onbezoldigd).

 • Voorzitter van het algemeen bestuur van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit (onbezoldigd).

Vanuit het ambt

 • Voorzitter van het Cultuurfonds Utrecht

 • Lid van de Adviesraad Geologische Dienst Nederland; het kennis- en informatiecentrum over de Nederlandse ondergrond en onderdeel van TNO (vacatieregeling*).

Comités van Aanbeveling (naamsverbintenis)

 • Doctor Atomic (2023)

 • 27ste Lustrum van C.S. Veritas (t/m september 2024)

 • Stichting Veteranen Lopikerwaard (permanent)

 • Utrechtse Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen (SIB) (permanent)

 • AEGEE (l’Association des Etats Généraux des Etudiants de l’Europe) (permanent)

 • Wensstichting Oppepper4all (permanent)

 • NatuurWetenschappelijke StudieVereniging Helix (permanent)

 • Het Utrechts Studenten Koor en Orkest (USKO) (permanent)

 • Stichting Bomen voor Leersum (permanent)

 • Ambassadeur voor Stichting Mag ik dan bij Jou (permanent)

 • Commissie tot Redactie van de Utrechtse Studenten Almanak 2024 van het Utrechts Studenten Corps

 • Comité van Aanbeveling XXVste Lustrum U.V.S.U./N.V.V.S.U.

De vacatieregeling bedraagt € 306 per vergadering (in principe 612 euro per jaar). Dit bedrag komt ten goede aan de provinciekas.

Magazines van de provincie Utrecht

Hier vind je de magazines die de provincie Utrecht publiceert. Daarin kun je, in woord én beeld, zien aan welke opgaven we werken. Elke dag weer. Zo balanceren we samen tussen groen en groei.
Volledig scherm