Het Cultuurfonds

PBC 
Vonk Festival 2023

Het voorzitterschap van het Cultuurfonds vervul ik graag, omdat met het fonds de kunst, cultuur en natuur in onze provincie worden bevorderd en het de positie van de makers in alle hoeken van de provincie helpt versterken. Het mooie is dat alle disciplines een beroep kunnen doen op het fonds: van professioneel tot amateur. Kunst en cultuur geven de provincie glans; prachtig dat we daar met Het Cultuurfonds Utrecht een bijdrage aan kunnen leveren!

Honderden aanvragen

Drie keer per jaar zit ik de vergadering voor van Het Cultuurfonds (dat tot november Prins Bernhard Cultuurfonds heette) waarin het bestuur onderwerpen als samenwerkingen, budgetten en begroting bespreekt. In 2023 zijn ruim 260 aanvragen ingediend, waarvan er 210 zijn gehonoreerd. Aanvragen worden gedaan voor onder meer publicaties, tentoonstellingen en podiumproducties, festivals en concoursen, educatieve projecten, investeringen en aankopen (van bijvoorbeeld muziekinstrumenten) en restauraties van gebouwen. In Utrecht worden veel aanvragen ingediend binnen de werkterreinen muziek, theater, dans, film en beeldende kunst; daarnaast binnen geschiedenis en letteren, erfgoed en natuur. 

Het Cultuurfonds

PBC 
Vonk Festival 2023

Het voorzitterschap van het Cultuurfonds vervul ik graag, omdat met het fonds de kunst, cultuur en natuur in onze provincie worden bevorderd en het de positie van de makers in alle hoeken van de provincie helpt versterken. Het mooie is dat alle disciplines een beroep kunnen doen op het fonds: van professioneel tot amateur. Kunst en cultuur geven de provincie glans; prachtig dat we daar met Het Cultuurfonds Utrecht een bijdrage aan kunnen leveren!

Drie keer per jaar zit ik de vergadering voor van Het Cultuurfonds (dat tot november Prins Bernhard Cultuurfonds heette) waarin het bestuur onderwerpen als samenwerkingen, budgetten en begroting bespreekt. In 2023 zijn ruim 260 aanvragen ingediend, waarvan er 210 zijn gehonoreerd. Aanvragen worden gedaan voor onder meer publicaties, tentoonstellingen en podiumproducties, festivals en concoursen, educatieve projecten, investeringen en aankopen (van bijvoorbeeld muziekinstrumenten) en restauraties van gebouwen. In Utrecht worden veel aanvragen ingediend binnen de werkterreinen muziek, theater, dans, film en beeldende kunst; daarnaast binnen geschiedenis en letteren, erfgoed en natuur. 

Honderden aanvragen

Magazines van de provincie Utrecht

Hier vind je de magazines die de provincie Utrecht publiceert. Daarin kun je, in woord én beeld, zien aan welke opgaven we werken. Elke dag weer. Zo balanceren we samen tussen groen en groei.
Volledig scherm