Weerbaar openbaar bestuur

Ik stel Karla Peijs aan de Statenleden voor als nieuwe externe vertrouwenspersoon voor politieke ambtsdragers, 12 april

Georganiseerde ondermijnende criminaliteit heeft een ontwrichtende werking op de maatschappij en raakt veel partijen. Criminelen maken misbruik van legale structuren en diensten om hun illegale activiteiten te ontplooien en hebben daarbij geen schroom om zowel burgers als publieke functionarissen onder druk te zetten. Dit vraagt om een duidelijke en effectieve aanpak: met niet-aflatende alertheid en slagkracht moeten deze criminelen worden aangepakt en moet hen de mogelijkheden worden ontnomen om hun criminele doelen te bereiken. Ondermijnende criminaliteit is een vorm van misdaad die zich niet aan de oppervlakte begeeft: het gaat vaak sluipenderwijs. Dat mogen we niet laten gebeuren en dat vraagt ook om alertheid op ieder niveau binnen de overheid, zo ook binnen de provincie. De aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit vraagt om een bredere inzet en samenwerking. Daar ligt een belangrijke rol voor mij als commissaris. Ik span mij in om, daar waar nodig, samenwerkingen op te zoeken en te bevorderen.

Wet Bibob

De Wet Bibob is een belangrijk instrument in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit. De wet maakt het mogelijk om de integriteit van betrokkenen te toetsen om te voorkomen dat de overheid onbedoeld criminaliteit faciliteert.
Onze provincie past de Wet Bibob actief toe bij vergunning- en subsidieverlening, vastgoedtransacties en aanbestedingen. Op die gebieden zijn dit jaar zo’n dertig Bibob-onderzoeken uitgevoerd. Daarnaast organiseert de provincie Bibob-trainingen voor Bibob-collega’s van (onder meer) gemeenten binnen de provincie Utrecht.

Landelijk Bibob-congres

Op 12 oktober vond het Landelijk Bibob-congres plaats in ons provinciehuis. De provincie Utrecht organiseerde dit samen met de provincie Flevoland en het RIEC Midden-Nederland. Het programma bestond dit jaar voor het eerst uit een bestuurlijk ochtenddeel en ambtelijk middagdeel. Het ochtenddeel werd bijgewoond door 40 bestuurders. Zij kregen de gelegenheid om kennis en ervaringen te delen tijdens een paneldiscussie en bestuurlijke gesprekstafels waar verschillende stellingen aan de orde kwamen. Tijdens het middagdeel waren ruim 150 Bibob-professionals aanwezig die na een prikkelende lezing deelnamen aan verschillende workshops in twee rondes. Het was een geslaagde dag die het belang en de mogelijkheden van de Wet Bibob goed aan de orde heeft gesteld.  

Impressie landelijk Bibob-congres plaats in het provinciehuis

Helaas krijgt een toenemend aantal bestuurders te maken met bedreigingen, ook in de provincie Utrecht. Dat was voor mij aanleiding om dit te bespreken met de burgemeesters en om samen een norm af te spreken. Volgens deze ‘Utrechtse norm’ staan we bedreiging en intimidatie niet toe. Opmerkingen als ‘dat hoort nu eenmaal bij een publieke functie’ en ‘het wordt vast niet zo heftig bedoeld als in de mail verwoord’ willen we niet langer horen. Dreigmails en intimiderende berichten zijn niet normaal en daar treden we tegen op. Dat hoeft de ontvanger van zo’n naar bericht niet zelf te doen, maar dat doet een naaste medewerker. Die beoordeelt of een ‘stopgesprek’ met de dader voor de hand ligt of dat er aangifte bij de politie moet worden gedaan. Tot mijn tevredenheid zie ik dat alle gemeenten dit onderwerp bespreken in de eigen gemeenten en dat zij beleid hebben ontwikkeld of  daarmee bezig zijn. Wij bieden vanuit de provincie waar nodig de helpende hand.

Utrechtse norm bij bedreigingen

Vertrouwenspersoon

Tijdens een inwerkavond voor onze nieuwe Statenleden die over integriteit ging, heb ik onze nieuwe externe vertrouwenspersoon voor politieke ambtsdragers voorgesteld: Karla Peijs. Statenleden en gedeputeerden kunnen bij haar terecht als zij zorgen hebben over bijvoorbeeld integriteit of wanneer zij grensoverschrijdend gedrag ervaren.

Eind maart staat het jaarverslag integriteit en ondermijning op de website van de provincie.

Weerbaar openbaar bestuur

Wet Bibob en ondermijnende criminaliteit en integriteit

Ik stel Karla Peijs aan de Statenleden voor als nieuwe externe vertrouwenspersoon voor politieke ambtsdragers, 12 april

Georganiseerde ondermijnende criminaliteit heeft een ontwrichtende werking op de maatschappij en raakt veel partijen. Criminelen maken misbruik van legale structuren en diensten om hun illegale activiteiten te ontplooien en hebben daarbij geen schroom om zowel burgers als publieke functionarissen onder druk te zetten. Dit vraagt om een duidelijke en effectieve aanpak: met niet-aflatende alertheid en slagkracht moeten deze criminelen worden aangepakt en moet hen de mogelijkheden worden ontnomen om hun criminele doelen te bereiken. Ondermijnende criminaliteit is een vorm van misdaad die zich niet aan de oppervlakte begeeft: het gaat vaak sluipenderwijs. Dat mogen we niet laten gebeuren en dat vraagt ook om alertheid op ieder niveau binnen de overheid, zo ook binnen de provincie. De aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit vraagt om een bredere inzet en samenwerking. Daar ligt een belangrijke rol voor mij als commissaris. Ik span mij in om, daar waar nodig, samenwerkingen op te zoeken en te bevorderen.

Impressie landelijk Bibob-congres plaats in het provinciehuis

Op 12 oktober vond het Landelijk Bibob-congres plaats in ons provinciehuis. De provincie Utrecht organiseerde dit samen met de provincie Flevoland en het RIEC Midden-Nederland. Het programma bestond dit jaar voor het eerst uit een bestuurlijk ochtenddeel en ambtelijk middagdeel. Het ochtenddeel werd bijgewoond door 40 bestuurders. Zij kregen de gelegenheid om kennis en ervaringen te delen tijdens een paneldiscussie en bestuurlijke gesprekstafels waar verschillende stellingen aan de orde kwamen. Tijdens het middagdeel waren ruim 150 Bibob-professionals aanwezig die na een prikkelende lezing deelnamen aan verschillende workshops in twee rondes. Het was een geslaagde dag die het belang en de mogelijkheden van de Wet Bibob goed aan de orde heeft gesteld.  

Landelijk Bibop-congres

Wet Bibob

De Wet Bibob is een belangrijk instrument in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit. De wet maakt het mogelijk om de integriteit van betrokkenen te toetsen om te voorkomen dat de overheid onbedoeld criminaliteit faciliteert.
Onze provincie past de Wet Bibob actief toe bij vergunning- en subsidieverlening, vastgoedtransacties en aanbestedingen. Op die gebieden zijn dit jaar zo'n dertig Bibob-onderzoeken uitgevoerd. Daarnaast organiseert de provincie Bibob-trainingen voor Bibob-collega’s van (onder meer) gemeenten binnen de provincie Utrecht.

Vertrouwenspersoon

Tijdens een inwerkavond voor onze nieuwe Statenleden die over integriteit ging, heb ik onze nieuwe externe vertrouwenspersoon voor politieke ambtsdragers voorgesteld: Karla Peijs. Statenleden en gedeputeerden kunnen bij haar terecht als zij zorgen hebben over bijvoorbeeld integriteit of wanneer zij grensoverschrijdend gedrag ervaren.

Eind maart staat het jaarverslag integriteit en ondermijning op de website van de provincie.

Helaas krijgt een toenemend aantal bestuurders te maken met bedreigingen, ook in de provincie Utrecht. Dat was voor mij aanleiding om dit te bespreken met de burgemeesters en om samen een norm af te spreken. Volgens deze ‘Utrechtse norm’ staan we bedreiging en intimidatie niet toe. Opmerkingen als ‘dat hoort nu eenmaal bij een publieke functie’ en ‘het wordt vast niet zo heftig bedoeld als in de mail verwoord’ willen we niet langer horen. Dreigmails en intimiderende berichten zijn niet normaal en daar treden we tegen op. Dat hoeft de ontvanger van zo’n naar bericht niet zelf te doen, maar dat doet een naaste medewerker. Die beoordeelt of een ‘stopgesprek’ met de dader voor de hand ligt of dat er aangifte bij de politie moet worden gedaan. Tot mijn tevredenheid zie ik dat alle gemeenten dit onderwerp bespreken in de eigen gemeenten en dat zij beleid hebben ontwikkeld of  daarmee bezig zijn. Wij bieden vanuit de provincie waar nodig de helpende hand.

Utrechtse norm bij bedreigingen

Magazines van de provincie Utrecht

Hier vind je de magazines die de provincie Utrecht publiceert. Daarin kun je, in woord én beeld, zien aan welke opgaven we werken. Elke dag weer. Zo balanceren we samen tussen groen en groei.
Volledig scherm