Bijzonder in 2023: Excuses namens GS voor slavernijverleden

Samen met burgemeester Lucas Bolsius bij de herdenkingsbijeenkomst in Amersfoort

Fotograaf:
Melanie Lemahieu

Op 1 juli ging het Herdenkingsjaar Slavernijverleden van start. Aan de vooravond daarvan mocht ik spreken tijdens de jaarlijkse herdenking van het trans-Atlantische slavernijverleden in Amersfoort.

Voor een publiek van nazaten van tot slaaf gemaakten, volksvertegen-woordigers, bestuurders en andere belangstellenden, heb ik teruggeblikt op het slavernijverleden in de provincie Utrecht en namens het provinciebestuur excuses aangeboden voor de rol die het provinciebestuur in het verleden heeft gespeeld. Ik hoop dat het herdenkingsjaar ertoe bijdraagt dat we samen op een goede manier de gevolgen van het slavernijverleden in de huidige tijd bespreekbaar blijven maken. Ook in de toekomst. Discriminatie, uitsluiting en achterstelling vragen juist ook in onze tijd en in onze samenleving een krachtig en blijvend weerwoord. De provincie en ikzelf blijven dan ook graag direct betrokken bij het gesprek daarover en bij het nemen van maatregelen hiertegen.

Samen met burgemeester Lucas Bolsius bij de herdenkingsbijeenkomst in Amersfoort

Fotograaf:
Melanie Lemahieu

Bijzonder in 2023: Excuses namens GS voor slavernijverleden

Op 1 juli ging het Herdenkings-jaar Slavernijverleden van start. Aan de vooravond daarvan mocht ik spreken tijdens de jaarlijkse herdenking van het trans-Atlantische slavernij-verleden in Amersfoort.

Voor een publiek van nazaten van tot slaaf gemaakten, volksvertegen-woordigers, bestuurders en andere belangstellenden, heb ik teruggeblikt op het slavernijverleden in de provincie Utrecht en namens het provinciebestuur excuses aangeboden voor de rol die het provinciebestuur in het verleden heeft gespeeld. Ik hoop dat het herdenkings-jaar ertoe bijdraagt dat we samen op een goede manier de gevolgen van het slavernijverleden in de huidige tijd bespreekbaar blijven maken. Ook in de toekomst. Discriminatie, uitsluiting en achterstelling vragen juist ook in onze tijd en in onze samenleving een krachtig en blijvend weerwoord. De provincie en ikzelf blijven dan ook graag direct betrokken bij het gesprek daarover en bij het nemen van maatregelen hiertegen.

Magazines van de provincie Utrecht

Hier vind je de magazines die de provincie Utrecht publiceert. Daarin kun je, in woord én beeld, zien aan welke opgaven we werken. Elke dag weer. Zo balanceren we samen tussen groen en groei.
Volledig scherm