Asielopvang realiseren 

Provinciale Regietafel
Migratie en Integratie

Lees meer

Met burgemeester Van Benthem van Eemnes opende ik een opvang-locatie voor Oekraïense vluchtelingen. In de nieuwe wijk zijn ook acht tiny houses voor starters geplaatst.

Aan de Landelijke Regietafel Migratie & Integratie (LRT) werken het Rijk, de provincies en gemeenten aan gezamenlijke opgaven op het terrein van asiel, huisvesting statushouders en integratie en participatie. In elke provincie is er ook een Provinciale Regietafel Migratie & Integratie (PRT).

Als voorzitter van de PRT breng ik partijen binnen de provincie Utrecht bij elkaar die samen werken aan het oplossen van dit vraagstuk. Dat loopt van asielopvang tot huisvesting van statushouders. Maar het gaat ook over het veilig huisvesten en opvangen van minderjarige asielzoekers en het organiseren van crisisnoodopvang. Aan het eind van het jaar kwam de opvang van Oekraïense vluchtelingen er als extra taak bij. Namens de provincie is gedeputeerde Rob van Muilekom lid van de PRT en ook hij onderhoudt nauwe contacten met de wethouders van onze gemeenten over de huisvesting van statushouders.


In gesprek met het Rijk

Daarnaast heb ik directe toegang tot het Rijk en het kabinet om te bespreken wat we in Utrecht nodig hebben van het Rijk om opvang te realiseren. Naast het realiseren van extra opvang- en huisvestingsplekken richt de PRT zich ook op een betere integratie van nieuwkomers in de samenleving, bijvoorbeeld door het bevorderen van arbeidsmarkttoegang of een stabiele leef- en leeromgeving voor (alleenstaande) minderjarige vluchtelingen.

Ik vind het ook persoonlijk belangrijk om deze rol te mogen vervullen, omdat ik het als een gezamenlijke maatschappelijke opgave zie om vluchtelingen op een goede manier op te vangen.

De provincie heeft een PRT Kansenmakersteam opgericht dat de deelnemers aan de PRT ondersteunt, helpt kennis te delen en ervaringen uit te wisselen en dat ondersteunt bij het realiseren van nieuwe opvanglocaties.

Begin dit jaar ging ik op bezoek bij een opvanglocatie in Utrecht waar zowel starters als asielzoekers wonen. Een prachtig voorbeeld van hoe integratie en samenleven eruit kan zien!

Asielopvang realiseren 

Provinciale Regietafel
Migratie en Integratie

Lees meer

Met burgemeester Van Benthem van Eemnes opende ik een opvang-locatie voor Oekraïense vluchtelingen. In de nieuwe wijk zijn ook acht tiny houses voor starters geplaatst.

Aan de Landelijke Regietafel Migratie & Integratie (LRT) werken het Rijk, de provincies en gemeenten aan gezamenlijke opgaven op het terrein van asiel, huisvesting statushouders en integratie en participatie. In elke provincie is er ook een Provinciale Regietafel Migratie & Integratie (PRT).

Als voorzitter van de PRT breng ik partijen binnen de provincie Utrecht bij elkaar die samen werken aan het oplossen van dit vraagstuk. Dat loopt van asielopvang tot huisvesting van statushouders. Maar het gaat ook over het veilig huisvesten en opvangen van minderjarige asielzoekers en het organiseren van crisisnoodopvang. Aan het eind van het jaar kwam de opvang van Oekraïense vluchtelingen er als extra taak bij. Namens de provincie is gedeputeerde Rob van Muilekom lid van de PRT en ook hij onderhoudt nauwe contacten met de wethouders van onze gemeenten over de huisvesting van statushouders.

In gesprek met het Rijk
Daarnaast heb ik directe toegang tot het Rijk en het kabinet om te bespreken wat we in Utrecht nodig hebben van het Rijk om opvang te realiseren. Naast het realiseren van extra opvang- en huisvestingsplekken richt de PRT zich ook op een betere integratie van nieuwkomers in de samenleving, bijvoorbeeld door het bevorderen van arbeidsmarkttoegang of een stabiele leef- en leeromgeving voor (alleenstaande) minderjarige vluchtelingen.

Ik vind het ook persoonlijk belangrijk om deze rol te mogen vervullen, omdat ik het als een gezamenlijke maatschappelijke opgave zie om vluchtelingen op een goede manier op te vangen.

De provincie heeft een PRT Kansenmakersteam opgericht dat de deelnemers aan de PRT ondersteunt, helpt kennis te delen en ervaringen uit te wisselen en dat ondersteunt bij het realiseren van nieuwe opvanglocaties.

Begin dit jaar ging ik op bezoek bij een opvanglocatie in Utrecht waar zowel starters als asielzoekers wonen. Een prachtig voorbeeld van hoe integratie en samenleven eruit kan zien!

Magazines van de provincie Utrecht

Hier vind je de magazines die de provincie Utrecht publiceert. Daarin kun je, in woord én beeld, zien aan welke opgaven we werken. Elke dag weer. Zo balanceren we samen tussen groen en groei.
Volledig scherm