Herdenken
en vieren

5 mei Herdenking 
op Soesterberg

Momenten van herdenken en vieren in de provincie laat de grote betrokkenheid van de samenleving zien. Als commis-saris is het belangrijk om te kunnen deelnemen aan die herdenkingen en vieringen. Ik ervaar altijd een warme onderlinge verbondenheid, met elkaar en met ons gedeelde verleden.

In 2023 woonde ik onder meer de 4 mei-herdenkingen bij op Soesterberg en op de Grebbeberg.

Ook ben ik graag aanwezig bij vieringen. Tijdens de Ramadan was ik samen met burgemeester Janssen te gast bij een gezin in Zeist tijdens een Iftar; in de Jacobikerk in Utrecht was ik bij de viering van de eenwording van de NGK en de GKv tot Gereformeerde Kerken Nederland en in december was ik uitgenodigd om bij de viering van Chanoeka in het Griftpark te zijn.

In 2023 woonde ik onder meer de 4 mei-herdenkingen bij op Soesterberg en op de Grebbeberg.
Iftar bij gezin van Necibe Cetinas in Zeist
Viering Eenwording NGK en GKv in Utrecht

Herdenken
en vieren

Herdenking en kranslegging Koninklijke Landmacht Ereveld Grebbeberg/
Rhenen, 4 mei

In 2023 woonde ik onder meer de 4 mei-herdenkingen bij op Soesterberg en op de Grebbeberg.

Ook ben ik graag aanwezig bij vieringen. Tijdens de Ramadan was ik samen met burgemeester Janssen te gast bij een gezin in Zeist tijdens een Iftar; in de Jacobikerk in Utrecht was ik bij de viering van de eenwording van de NGK en de GKv tot Gereformeerde Kerken Nederland en in december was ik uitgenodigd om bij de viering van Chanoeka in het Griftpark te zijn.

Momenten van herdenken en vieren in de provincie laat de grote betrokken-heid van de samenleving zien. Als commissaris is het belangrijk om te kun-nen deelnemen aan die herdenkingen en vier-ingen. Ik ervaar altijd een warme onderlinge ver-bondenheid, met elkaar
en met ons gedeelde verleden.

Iftar bij gezin van Necibe Cetinas in Zeist
Viering Eenwording NGK en GKv in Utrecht
In 2023 woonde ik onder meer de 4 mei-herdenkingen bij op Soester-berg en op de Grebbeberg.

Magazines van de provincie Utrecht

Hier vind je de magazines die de provincie Utrecht publiceert. Daarin kun je, in woord én beeld, zien aan welke opgaven we werken. Elke dag weer. Zo balanceren we samen tussen groen en groei.
Volledig scherm