© 2022 | Provincie Utrecht

Het is toegestaan gebruik te maken van teksten en informatie uit de magazines duurzame zorg mits contact wordt opgenomen met energiewerkplaats@provincie-utrecht.nl en verwezen wordt naar de bron (inclusief hyperlink). Afbeeldingen mogen niet gebruikt worden.

Terug naar boven op pagina Terug naar homepage Terug naar homepage

“Opdrachtgevers kunnen het verschil maken door toekomstgerichte en dus per definitie duurzame keuzes te maken.”


Prima match

Renovatie bleek geen belemmering voor de realisatie van een duurzaam en energiezuinig gebouw. Kuifmees-eigenaar Bouwinvest zoekt volgens Gubbens naar maatschappelijk én financieel rendement. “Zij willen bijdragen aan een duurzame, leefbare en toegankelijke stedelijke omgeving. Dat zorgt voor een prima match met onze ambities. Samen hebben we duurzame en toekomstgerichte keuzes gemaakt bij de realisatie van het gebouw.”


De Kuifmees bestaat uit 76 woonzorgappartementen, verdeeld over vijf woonlagen. Mensen met dementie krijgen er persoonsgerichte zorg in een stimulerende woonomgeving, aansluitend bij hun behoefte. “Bewoners kunnen vrij bewegen door het gebouw en hebben toegang tot de tuin en gemeenschappelijke ruimtes,” verduidelijkt Gubbens. Die ruimtes zijn groter dan gebruikelijk. “Ze dienen echt als huiskamer en dat heeft een positief effect op het welbevinden van bewoners. Er is minder ‘dwaalgedrag’. Ook het dagelijks vers koken wordt als positief ervaren.”


Huiskamers

Via een projectontwikkelaar kwam ZorgSpectrum op het spoor van een voormalig kantoor aan de Kuifmees. “Naast het faciliteren van kwalitatieve, persoonsgerichte zorg was energiezuinigheid een cruciale randvoorwaarde voor de architect en adviseurs.”

Op grond van de strategische vastgoedvisie koos ZorgSpectrum ervoor het gebouw te huren. “Meestal doen we dat van woningcorporaties maar bij de Kuifmees haakte Bouwinvest aan als belegger en verhuurder.”


Voormalig kantoor

Toekomstgerichte zorg in de Kuifmees

Kantoor wordt energiezuinig woonzorgcentrum

Tegen de stroom in

Tijdens gesprekken met de gemeente Nieuwegein, de projectontwikkelaar en mogelijke verhuurders ontstond het plan voor gezamenlijke ontwikkeling van een nieuw woonzorgcentrum. “We zijn daarbij uitgegaan van de mogelijkheden om een bestaand kantoorpand te transformeren naar een zorggebouw,” vertelt Johan Gubbens, Adviseur Bouw en Vastgoed bij ZorgSpectrum. “Doordat je gebruik maakt van een bestaande betonconstructie hoef je minder te slopen en opnieuw op te bouwen. Dit is circulair, geeft minder stikstofuitstoot en is sneller. Het is niet automatisch goedkoper, zoals vaak wordt gedacht.”


Sneller en circulair

Zorg vindt steeds meer thuis plaats. Tegen de stroom in opende ZorgSpectrum in 2021 met de Kuifmees toch een nieuwe locatie in Nieuwegein. Deze voormalige groeikern vergrijst relatief snel. Op basis van demografische gegevens concludeerde ZorgSpectrum dat ook in de toekomst behoefte is aan intramurale zorg.


‘s Zomers koel, warm in de winter

De Kuifmees is op en top geïsoleerd, het binnenklimaat comfortabel. “Toch zie je dat medewerkers soms ramen en deuren openzetten. Jammer, want daarmee verbruik je nodeloos energie. Daarom is het meenemen van medewerkers bij de praktische aspecten van duurzaamheid een belangrijke volgende stap.”


Medewerkers meenemen

ZorgSpectrum wil zo min mogelijk fossiele brandstoffen gebruiken. “Daartoe is de Kuifmees geïsoleerd met een nieuwe schil. Bodemwarmte in combinatie met een warmtepomp en lage temperatuurverwarming zorgt voor een aangenaam klimaat: ‘s zomers koel, warm in de winter. Er was veel aandacht voor luchtdicht bouwen met goede kierafdichting. Op die manier heeft het buitenklimaat zo min mogelijk effect op het binnenklimaat.”

Op het dak staan 125 zonnepanelen. “Meer passen er simpelweg niet op,” zegt Gubbens. “Gelukkig hadden we al een contract met Stedin voordat teruglevering een probleem werd. Overigens komt dat in de praktijk amper voor.”

Alle maatregelen zorgen voor een jaarlijks energieverbruik van 60 kWh per m2. “Dat is een derde vergeleken met onze bestaande gebouwen.”


Samen met andere partijen transformeerde ZorgSpectrum een Nieuwegeins kantoorgebouw tot hypermodern woonzorgcentrum waar persoonsgerichte zorg centraal staat. Niet alleen het innovatieve zorgproces, ook de energieprestaties vallen op. “Het verbruik is een derde vergeleken met onze andere gebouwen.”


ZorgSpectrum ondersteunt mensen met één of meer chronische aandoeningen. Denk aan dementie, neurologische ziektes of lichamelijke achteruitgang. De ruim 1.530 medewerkers werken op twaalf locaties, de helft daarvan in Nieuwegein.

ZorgSpectrum is een van de partners van de provinciebrede aanpak. Ambitie is om in 2022 het certificaat zilver van de Milieuthermometer Zorg te halen.


Introtext - dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec pellentesque auctor eros, eget cursus est. Duis pharetra vel orci varius pulvinar. 

Title of this page

Subtitle

Magazines van de provincie Utrecht

Hier vind je de magazines die de provincie Utrecht publiceert. Daarin kun je, in woord én beeld, zien aan welke opgaven we werken. Elke dag weer. Zo balanceren we samen tussen groen en groei.
Volledig scherm