© 2022 | Provincie Utrecht

Het is toegestaan gebruik te maken van teksten en informatie uit de magazines duurzame zorg mits contact wordt opgenomen met energiewerkplaats@provincie-utrecht.nl en verwezen wordt naar de bron (inclusief hyperlink). Afbeeldingen mogen niet gebruikt worden.

Terug naar boven op pagina Terug naar homepage Terug naar homepage

“Ga aan de slag met mobiliteitsbeleid. Verbind het met organisatiedoelen en wensen van medewerkers, zoals het verbeteren van vitaliteit of een rechtvaardig parkeerbeleid.”


Wetgeving

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat werkgevers met honderd of meer werknemers zakelijk en woon-werkverkeer terug moeten dringen. Wetgeving over CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit is in voorbereiding en werkgevers – ook zorginstellingen – zijn dan verplicht gegevens aan te leveren over het zakelijk en woon-werkverkeer van hun medewerkers.


Goedopweg ondersteunt ook bij het uitwerken en introduceren van maatregelen. “Bij het bevorderen van fietsgebruik zijn er meerdere opties. Zo kan een werkgever zelf fietsen aanschaffen en deze in bruikleen geven of kunnen werknemers een fiets cadeau krijgen.”

Een probeeractie blijkt in de praktijk een prima manier om medewerkers te stimuleren tot aanschaf. “Veel medewerkers gaan daar na zo’n proefperiode toe over,” is de ervaring van De Valk. “Goede oplaadvoorzieningen en een veilige stalling mogen dan niet ontbreken.”


E-bike probeeractie

97 dagen minder verzuim

Voorafgaand aan een mobiliteitsscan moeten de nodige gegevens worden verzameld. “Dat schrikt soms af. Maar als we met een demo laten zien wat allemaal kan met zo’n scan, raakt iedereen enthousiast,” zegt De Valk.

Door aan verschillende knoppen te draaien, wordt de impact van maatregelen vooraf duidelijk. Die impact is gebaseerd op onderzoeksgegevens. “Zo is vastgesteld dat een niet-fietser zich bijna 1,5 dag per jaar méér ziekmeldt dan iemand die wel naar het werk fietst. De scan laat zien dat als er zeventig werknemers voortaan op de fiets komen, dit leidt tot maar liefst 97 dagen minder verzuim.”


Weloverwogen stap

“Ik ben blij dat duurzaam mobiliteitsbeleid onderdeel is van de Milieuthermometer Zorg,” zegt De Valk. “Het is echt een aanjager voor zorginstellingen om met dit thema aan de slag te gaan.”

Goedopweg helpt bij een weloverwogen stap van willen naar doen. “Steeds meer zorginstellingen in de provincie maken gebruik van onze ondersteuning. Daarbij gaat het vaak om een mix van algemeen beleid en locatiespecifieke maatregelen.”


“Zorgeloze mobiliteit, goede bereikbaarheid zonder emissies, dat is waar we voor Provincie Utrecht aan werken,” zegt Wouter de Valk. Hij is accountmanager regio Utrecht voor Goedopweg, een samenwerking van Provincie, de gemeenten Utrecht en Amersfoort, Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.


Duurzaam mobiliteitsbeleid verbindt belangen

Aanjager van willen naar doen

Schaarse parkeerplaatsen

Praktische tip voor medewerkers die met de auto komen: controleer regelmatig de bandenspanning. “Dat is belangrijk met het oog op veiligheid. Ook om te besparen op brandstofverbruik en het bereik van elektrische auto’s te vergroten, adviseren we de aanschaf van een bandenspanningsmeter.”


Geen koudwatervrees

Omdat mobiliteit nauw verweven is met personeelsbeleid, is het verstandig medewerkers of OR al in een vroeg stadium te betrekken bij de uitwerking van het beleid. “Dat vergroot het draagvlak,” weet De Valk. Soms zien zorginstellingen mobiliteitsbeleid als een risico. “Er is geen enkele reden voor koudwatervrees. Onze ervaring is dat mobiliteitsbeleid juist verschillende belangen verbindt. Het sluit vaak aan bij de behoefte van medewerkers en bij andere organisatiedoelen. Zo past het stimuleren van fietsgebruik uitstekend bij het vitaliteitsbeleid. Win-win, dus. Ook laat je als organisatie zien dat je werk maakt van duurzaamheid; een trigger voor bestaande én nieuwe medewerkers. Die hechten steeds meer waarde aan een duurzame werkgever.”


Bandenspanning

Ook parkeermogelijkheden hebben impact op mobiliteit in de zorg. Parkeerplaatsen zijn kostbaar en schaars. “Iedereen een parkeerplaats garanderen is steeds minder vanzelfsprekend. Een werkgever kan kiezen voor betaald parkeren, een bepaalde groep voorrang geven of een combinatie ervan inzetten.” Parkeerbeleid moet vooral rechtvaardig zijn. “We zien vaak dat werknemers in de zorg ’s nachts geen parkeervergoeding betalen.”


Slim begin

Zorginstellingen hebben vaak veel medewerkers in dienst. Daarom is mobiliteit een cruciale schakel in de energietransitie. Koudwatervrees is daarbij niet nodig. “Mobiliteitsbeleid verbindt verschillende belangen. Het sluit aan bij de behoefte van medewerkers en bij andere organisatiedoelen. Win-win dus.”


Meten is weten. Daarom is het opstellen van een mobiliteitsscan van Goedopweg een slim begin. “Deze scan geeft bijvoorbeeld inzicht in hoeveel werknemers op fietsafstand van het werk wonen en wat een andere manier van reizen kan opleveren.”


Introtext - dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec pellentesque auctor eros, eget cursus est. Duis pharetra vel orci varius pulvinar. 

Title of this page

Subtitle

Magazines van de provincie Utrecht

Hier vind je de magazines die de provincie Utrecht publiceert. Daarin kun je, in woord én beeld, zien aan welke opgaven we werken. Elke dag weer. Zo balanceren we samen tussen groen en groei.
Volledig scherm