© 2022 | Provincie Utrecht

Het is toegestaan gebruik te maken van teksten en informatie uit de magazines duurzame zorg mits contact wordt opgenomen met energiewerkplaats@provincie-utrecht.nl en verwezen wordt naar de bron (inclusief hyperlink). Afbeeldingen mogen niet gebruikt worden.

Mariëtte Keijser

“Er is nog veel te doen, bijvoorbeeld op het gebied van voedselbeleid en mobiliteit.”

Terug naar boven op pagina Terug naar homepage Terug naar homepage

Vanzelfsprekend

Hoe moeilijk was het om dit te realiseren? “Als je samen vaststelt dat iedereen duurzaamheid vanzelfsprekend vindt, is het daarna een kwestie van afspraken maken én uitvoeren. Gewoon doen, dus. Dat past ook heel erg bij de cultuur van onze organisatie.”


“Als je in gesprek gaat over verduurzaming blijkt het draagvlak vaak groot. Dan is het een kwestie van afspraken maken én uitvoeren.”


Routekaart voor CO2-reductie

DFZS is lid van de koplopersgroep, de kenniscommunity die wordt ondersteund door Provincie Utrecht. “Daar delen we kennis en ervaringen met andere zorginstellingen en neemt Milieuplatform Zorg ons mee in de landelijke ontwikkelingen,” zegt Keijser. “Waardevol, want er is nog veel te doen, bijvoorbeeld op het gebied van voedselbeleid en mobiliteit. Door op de hoogte te blijven van wat landelijk speelt, kunnen we rekening houden met wet- en regelgeving en gemaakte afspraken. Goed voorbeeld is de routekaart voor CO2-reductie zoals afgesproken is door de brancheorganisaties. Toen een verzekeraar hierom vroeg, konden we de routekaart al laten zien.”


Met verduurzamen als strategisch thema is voor DFZS het gouden niveau van de Milieuthermometer Zorg een volgend doel. “Dit sluit aan bij wat we als organisatie willen zijn en hoe we ons willen profileren. Ook als werkgever ligt de lat hoog. Denk bijvoorbeeld aan de erkenning World-class Workplace die in 2022 opnieuw is behaald.” Dit label voor goed werkgeverschap is gebaseerd op feedback van medewerkers.


Lat ligt hoog

Na de zilveren certificering van locaties in de stad Utrecht tekende DFZS in 2021 een overeenkomst om alle grote vestigingen in de provincie Utrecht op het niveau brons te brengen. Dat gebeurt bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnepanelen (zie ook pagina .. van dit magazine). “Door de strategische betrokkenheid van de hele organisatie verduurzamen we aansluitend ook alle locaties buiten de provincie Utrecht. Zo zetten we telkens een volgende stap.”


Stap voor stap

Niet alleen de cultuur, ook de structuur van DFZS geeft verduurzaming vaart. “We zijn een platte organisatie met een slagvaardig directieteam en een kleine staf. Dat maakt het mogelijk snel te schakelen.”
Daarbij wordt haalbaarheid nooit uit het oog verloren. “Ambities moeten wel realistisch zijn. En veranderingen zoals het verminderen van vleesgebruik voeren we stapsgewijs in.”


De Forensische Zorgspecialisten (DFZS) levert kennis en diensten in de forensische geestelijke gezondheidszorg. Dat gebeurt onder meer door behandelingen voor mensen met strafbaar gedrag en mensen die een gevaar zijn voor zichzelf of anderen.


Bestuursvoorzitter Mariëtte Keijser voelt zich sterk betrokken bij het thema duurzaamheid. “Drijfveren daarbij zijn respect voor de natuur, voor mens en dier. Tijdens een reis naar Spitsbergen, een van de snelst opwarmende gebieden op aarde, heb ik de effecten van klimaatverandering met eigen ogen gezien. Die ervaring zorgde ervoor dat ik van duurzaamheid een strategisch thema wilde maken voor de hele organisatie. Daarbij bouwen we voort op de opgedane kennis bij onze locaties in de gemeente Utrecht.”


Slagvaardig en realistisch

Green team

Hoe maak je duurzaamheid tot een strategisch thema? “Daartoe is een intern green team opgericht,” vertelt Keijser. Daarna ging het snel. “Eigenlijk was iedereen het er over eens dat we met duurzaamheid aan de slag moesten. Als strategisch thema komt de concrete uitwerking terug in alle (jaar)plannen en targets. Daarmee staan duurzaamheid en energiebesparing regelmatig op de bestuurlijke agenda. Alle locaties en het hele directieteam worden erbij betrokken.”


Met eigen ogen

De Forensische Zorgspecialisten besloot al in 2016 met haar locaties in de gemeente Utrecht te gaan voor het zilveren niveau van de Milieuthermometer Zorg. Als strategisch thema is verduurzaming vast verankerd in de organisatie. De zorginstelling is actief lid van de koplopersgroep in de provincie Utrecht. “Al onze locaties in de provincie brengen we op het niveau brons. In de koplopersgroep krijgen we kennis aangereikt, onder andere om te anticiperen op landelijke ontwikkelingen.”


Duurzaamheid strategisch thema bij 

De Forensische Zorgspecialisten

Mariëtte Keijser - Bestuursvoorzitter

Als het draagvlak er is: gewoon doen

Magazines van de provincie Utrecht

Hier vind je de magazines die de provincie Utrecht publiceert. Daarin kun je, in woord én beeld, zien aan welke opgaven we werken. Elke dag weer. Zo balanceren we samen tussen groen en groei.
Volledig scherm