© 2022 | Provincie Utrecht

Het is toegestaan gebruik te maken van teksten en informatie uit de magazines duurzame zorg mits contact wordt opgenomen met energiewerkplaats@provincie-utrecht.nl en verwezen wordt naar de bron (inclusief hyperlink). Afbeeldingen mogen niet gebruikt worden.

Elke zomerse hittegolf levert een sterftepiek op onder 65-plussers; de laatste decennia nam het aantal hittegolven toe en daarmee ook het aantal ‘hittedoden’. Ziekteoverbrengers als teken en muggen gedijen juist uitstekend bij de hogere temperaturen in Nederland. Kortom: klimaatverandering heeft grote gezondheidseffecten. En dat merkt de zorg.


Terug naar boven op pagina Terug naar homepage Terug naar homepage

De provincie speelt hierbij een actieve rol: we maken sinds 2018 afspraken met zorginstellingen over verduurzaming en het terugbrengen van de CO2-uitstoot. Daarnaast stimuleren we het delen van kennis, ervaringen en best practices. Niet alleen op het gebied van CO2-reductie, ook op dat van afvalvermindering en hergebruik van grondstoffen.

Ik vind het fantastisch om te zien dat steeds meer bestuurders in de zorg het vanzelfsprekend vinden om te investeren in energiebesparing, mobiliteitsbeleid, zonnepanelen en andere duurzame maatregelen. Medewerkers en locaties zijn hier vaak nauw bij betrokken; hun initiatieven voeden weer het beleid.

Ik ben trots op deze koplopers. Zij zijn een voorbeeld voor anderen. In de zorg én daarbuiten.

Veel inspiratie en leesplezier gewenst.


Ik vind het fantastisch om te zien dat steeds meer bestuurders in de zorg het vanzelfsprekend vinden om te investeren in energiebesparing, mobiliteitsbeleid, zonnepanelen en andere duurzame maatregelen.

Tegelijkertijd produceert diezelfde zorg meer dan 300.000 ton afval en veroorzaakt 8% van de Nederlandse CO2-uitstoot. Het is logisch en nodig dat ook zorginstellingen een bijdrage leveren aan het terugbrengen van de CO2-uitstoot. In de provincie Utrecht gebeurt dat volop.

Als gedeputeerde Energietransitie en Klimaat ben ik er trots op dat zorginstellingen in onze provincie landelijk voorop lopen. 70% van de Utrechtse koplopers in de langdurige zorg heeft inmiddels een CO2-routekaart voor vastgoed opgesteld. Daarin staat beschreven hoe zij in 2030 de helft minder CO2 zullen uitstoten. Landelijk heeft 25% van deze instellingen zo’n routekaart. Ook het aantal zorginstellingen met zonnepanelen op het dak ligt in Utrecht ruim boven het landelijk gemiddelde.


Huib van Essen - gedeputeerde Energietransitie en Klimaat

Trots op koplopers

Magazines van de provincie Utrecht

Hier vind je de magazines die de provincie Utrecht publiceert. Daarin kun je, in woord én beeld, zien aan welke opgaven we werken. Elke dag weer. Zo balanceren we samen tussen groen en groei.
Volledig scherm