© 2022 | Provincie Utrecht

Het is toegestaan gebruik te maken van teksten en informatie uit de magazines duurzame zorg mits contact wordt opgenomen met energiewerkplaats@provincie-utrecht.nl en verwezen wordt naar de bron (inclusief hyperlink). Afbeeldingen mogen niet gebruikt worden.

Terug naar boven op pagina Terug naar homepage Terug naar homepage

“Sluit je aan bij de kenniscommunity van Provincie Utrecht.”


Kenniscommunity

Wiarda is blij dat de duurzame doelstellingen van DFZS overeind blijven. “Door de kenniscommunity van Provincie Utrecht kwam ik op het spoor van dit onderzoek. Anders was ik gestopt met zonnepanelen of had ik naar mogelijkheden voor energieopslag gekeken, een veel duurdere oplossing.”


Niet in de koelkast

“Ik moedig zorginstellingen aan om voordat ze hun plannen in de koelkast zetten, eerst goed uit te zoeken wat hun energieverbruik is en hoeveel ze met de panelen gaan opwekken,” zegt Wiarda. “Als de vraag continu hoger is dan de maximaal opgewekte energie levert het terugleververbod geen probleem op. Als tijdelijk toch meer energie wordt opgewekt dan binnen de muren van een gebouw wordt gebruikt, biedt een begrenzer uitkomst.”

Ook andere zorginstellingen uit de kenniscommunity van Provincie Utrecht hebben dezelfde conclusie getrokken, op basis van inzicht in vraag en maximaal opgewekte energie.


Onderzoek naar gelijktijdigheid

Flinke domper

Het plan voor grootschalige plaatsing van zonnepanelen bij De Forensische Zorgspecialisten leek eind 2021 in gevaar te komen. Toen kondigde de nationale netbeheerder netcongestie af; teruglevering van elektriciteit was onder geen beding meer mogelijk. Uit onderzoek met hulp van de Provincie bleek dat bij De Forensische Zorgspecialisten de opgewekte energie vrijwel volledig benut wordt. Met het gebruik van een begrenzer die de opbrengst nauwelijks vermindert, kan plaatsing van zonnepanelen gewoon doorgaan.


Met hulp van de Provincie is de vraag naar elektriciteit gedurende de dag in kaart gebracht. Die is naast de maximale opbrengst van de panelen gelegd. Conclusie was dat bij de Van der Hoeven Kliniek alle opgewekte energie zelf kan worden gebruikt. “Bij De Voorde zou mogelijk sprake zijn van beperkte teruglevering. Maar dat had nauwelijks effect op de terugverdientijd.”

Op basis van deze resultaten is besloten op beide locaties het maximale aantal panelen te plaatsen en bij De Voorde een begrenzer te installeren. “Die voorkomt dat een eventueel overschot teruggeleverd wordt aan het elektriciteitsnet.”


Door krapte op het elektriciteitsnet kunnen projecten van meer dan 200 zonnepanelen voorlopig niet worden aangesloten. “In eerste instantie dachten we dat plaatsing van zonnepanelen daarmee van de baan was. Dat zou een flinke domper betekenen voor onze doelen op het gebied van CO2-reductie.”


Bij twee locaties van De Forensische Zorgspecialisten (DFZS), de Van der Hoeven Kliniek in Utrecht en De Voorde in Amersfoort, bestonden al geruime tijd vergevorderde plannen voor plaatsing van 600 respectievelijk 800 zonnepanelen. “We schrokken dan ook flink door de brief van de netbeheerder waarin deze in duidelijke taal liet weten dat terugleveren geen optie is,” vertelt manager Service Centrum Marian Wiarda.


Begrenzer voorkomt teruglevering

Zorginstellingen gaan door met plaatsen zonnepanelen

Introtext - dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec pellentesque auctor eros, eget cursus est. Duis pharetra vel orci varius pulvinar. 

Title of this page

Subtitle

Magazines van de provincie Utrecht

Hier vind je de magazines die de provincie Utrecht publiceert. Daarin kun je, in woord én beeld, zien aan welke opgaven we werken. Elke dag weer. Zo balanceren we samen tussen groen en groei.
Volledig scherm