© 2022 | Provincie Utrecht

Het is toegestaan gebruik te maken van teksten en informatie uit de magazines duurzame zorg mits contact wordt opgenomen met energiewerkplaats@provincie-utrecht.nl en verwezen wordt naar de bron (inclusief hyperlink). Afbeeldingen mogen niet gebruikt worden.

Terug naar boven op pagina Terug naar homepage Terug naar homepage

Van podcasts tot bijenhotel

Opvallend item was de Escapebus die op meerdere locaties is ingezet. “In deze bus ervaar je de opwarming van de aarde. De temperatuur loopt steeds verder op. Door vragen te beantwoorden over besparen en opwekken van energie kun je de opwarming helpen voorkomen en zo ontsnappen uit de bus.”

Ontsnapte medewerkers is gevraagd naar suggesties om de organisatie verder te verduurzamen. “Dat leverde mooie ideeën op. Denk aan de aanleg van zonnepanelen met batterijopslag. Een subsidieaanvraag hiervoor wordt overwogen.”


Bus warmt op

Voor de YouBeGreen-week was een uitgebreid programma samengesteld waarbij alle Youké-locaties zijn betrokken. “Van het uitdelen van fruit van een lokale tuinder, vegetarische hapjes bij de lunch tot een doe-het-zelfpakket voor het maken van een bijenhotel,” zegt Kraaijenbrink. “Weetjes en podcasts zijn gedeeld via onze teamsite Youconnect.”


Youké organiseert YouBeGreen-week

“Ideeën, bewustwording én krachtige troef”

Duurzaamheid zichtbaar maken

De organisatie van een YouBeGreen-week is een stevige klus, weet Kraaijenbrink. “Alle logistiek op de verschillende locaties, het samenstellen van podcasts; er komt heel wat voorbereiding bij kijken. Maar het succes maakt ieders inspanningen zonder meer de moeite waard.”


Alle inspanningen waard

Tijdens de YouBeGreen-week bleek dat medewerkers vaak niet op de hoogte zijn van Youké’s duurzame inspanningen. “Lang niet alle collega’s wisten bijvoorbeeld dat leenfietsen beschikbaar zijn. Ook was onbekend dat de lantaarnpalen van parkeerterreinen voorzien zijn van ledverlichting.”

Belangrijke les: maak duurzaamheid zichtbaar. “Zeker jongere collega’s vinden dit onderwerp belangrijk. In de strijd om schaarse zorgmedewerkers is het actief uitdragen van duurzame inspanningen een krachtige troef.”


Week lang centraal

Vragen over certificaat

Naast bewustwording leverde de eerste YouBeGreen-week van Youké veel ideeën op. “Dat alleen al maakt het evenement tot een succes,” vindt Monique Kraaijenbrink. Verder werd duidelijk dat het belangrijk is om regelmatig te communiceren over duurzame inspanningen, ook met het oog op de arbeidsmarkt. “Steeds meer collega’s hechten waarde aan duurzaamheid.”


Samen met het innovatieteam is het idee ontwikkeld voor een YouBeGreen-week met als centraal thema duurzaamheid. “Door het onderwerp een week lang centraal te stellen, worden medewerkers bewuster van hun eigen aandeel in een groenere wereld. Doel was ook, zoveel mogelijk ideeën op te halen over hoe we als organisatie nog duurzamer kunnen worden.”


Met vestigingen in 38 gemeenten biedt Youké specialistische hulp aan kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar. Monique Kraaijenbrink is Teamhoofd Facilitair & Huisvesting en Milieucoördinator. “We willen een betere wereld creëren voor kinderen. Daarom is duurzaamheid meer dan een verplichting. Door een duurzamere organisatie te worden, willen we op het werk, thuis en in contact met cliënten bijdragen aan een gezonde leefomgeving.”


Youké haalde begin 2022 het certificaat brons van de Milieuthermometer Zorg voor vier grotere locaties in Utrecht. “Dat zijn er twee meer dan afgesproken is in de samenwerkingsovereenkomst met Provincie Utrecht. Of we ook voor zilver gaan, wordt nog besloten.”

Medewerkers hadden de nodige vragen over het behaalde certificaat. “Het is een vrij abstract, technisch instrument, best lastig om goed over te communiceren. Reden om met medewerkers in gesprek te gaan over het certificaat en ze bewuster te maken van duurzaamheid. Daarvoor is het interne innovatieteam ingeschakeld met collega’s uit alle geledingen van de organisatie.”


Introtext - dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec pellentesque auctor eros, eget cursus est. Duis pharetra vel orci varius pulvinar. 

Title of this page

Subtitle

Magazines van de provincie Utrecht

Hier vind je de magazines die de provincie Utrecht publiceert. Daarin kun je, in woord én beeld, zien aan welke opgaven we werken. Elke dag weer. Zo balanceren we samen tussen groen en groei.
Volledig scherm