Weerbaar openbaar bestuur

Wet Bibob en ondermijning

Lees meer

Calamiteitenoefening UMC Utrecht,
5 november

Georganiseerde, ondermijnende criminaliteit wordt wel omschreven als ‘sluipend gif’ - een schadelijke kracht die vaak ongezien te werk gaat en de gezondheid van de democratische rechtsstaat aantast. Bijvoorbeeld doordat overheidsdiensten als vergunningen en subsidies worden misbruikt voor criminele doeleinden, of doordat bij verkiezingen criminele invloeden weten door te dringen in de gemeenteraden of Provinciale Staten.

Het is onze verantwoordelijkheid als overheidsorganisatie om te streven naar een weerbare overheid. Weerbaar tegen criminaliteit en weerbaar tegen oninteger gedrag. Het belang van integriteit binnen het openbaar bestuur kan niet worden overschat. Het scheiden van belangen is een voorwaarde voor het nemen van geloofwaardige beslissingen en het opereren als betrouwbaar bestuur. 
Een weerbare overheid is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Ook in 2022 heb ik daarom ingezet op het bevorderen van de aandacht voor integriteit en de aanpak van ondermijnende criminaliteit, onder andere door actieve toepassing van het Bibob-beleid.


Weerbare samenleving
Gemeenten worden soms op directe wijze geconfronteerd met de gevolgen van ondermijning, van drugsdumpingen tot de aanwezigheid van drugslabs binnen de gemeentegrenzen. Kleinere gemeenten hebben doorgaans minder capaciteit beschikbaar voor de aanpak van ondermijning, terwijl de opgave zeker niet kleiner is. De provincie Utrecht is daarom samen met het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Midden-Nederland specifiek voor deze kleinere gemeenten een ondersteuningsproject begonnen, waarbij een projectleider is ingehuurd om de gemeenten te ondersteunen.


Vakantieparken
Vakantieparken kunnen door criminelen misbruikt worden voor illegale praktijken. Vaak ontbreekt het overheden aan zicht op wat zich nu op deze parken afspeelt. De provincie helpt gemeenten het zicht op de vakantieparken te vergroten door de gemeentelijke Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) voor vakantieparken te verbeteren. Gemeenten kunnen deze BAG-gegevens koppelen aan andere basisadministraties en zo een groter inzicht krijgen in wie zich op de vakantieparken ophouden. Hierdoor kunnen criminelen zich moelijker verschuilen.


Vastgoedketen
De kennis- en netwerkbijeenkomst Ondermijning in de Vastgoedketen voor makelaars en burgemeesters vond plaats op 12 december. In deze inspirerende bijeenkomst werd stilgestaan bij de dilemma's waar makelaars mee geconfronteerd worden ten aanzien van criminaliteit in de vastgoedsector en werden perspectieven met burgemeesters uitgewisseld.


Bibob 
De integriteit van betrokkenen bij vastgoedtransacties, vergunningverlening, subsidieverlening en inkooptransacties is getoetst via de toepassing van de Wet Bibob. Op die gebieden zijn respectievelijk 5, 8 en 15 Bibob-onderzoeken uitgevoerd.

Tijdens gesprekken met burgemeesters vormt de toepassing van de Wet Bibob een vast onderdeel. De 5e netwerk- en informatiebijeenkomst voor ambtenaren van gemeenten in de provincie Utrecht die werken met de Wet Bibob is gewijd aan de wijziging van de Wet Bibob en samenwerking met de politie. Dezelfde doelgroep is tijdens een training gesprekstechnieken voorbereid op het voeren van gesprekken met betrokkenen bij Bibob-onderzoeken.

Voor een uitgebreider overzicht van activiteiten aangaande integriteit en ondermijning voor de volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren verwijs ik u graag naar “Het jaarverslag integriteit en ondermijning 2022” dat vanaf medio april 2023 op de website staat.

Weerbaar openbaar bestuur

Wet Bibob en ondermijning

Lees meer

Calamiteitenoefening UMC Utrecht,
5 november

Georganiseerde, ondermijnende criminaliteit wordt wel omschreven als ‘sluipend gif’ - een schadelijke kracht die vaak ongezien te werk gaat en de gezondheid van de democratische rechtsstaat aantast. Bijvoorbeeld doordat overheidsdiensten als vergunningen en subsidies worden misbruikt voor criminele doeleinden, of doordat bij verkiezingen criminele invloeden weten door te dringen in de gemeenteraden of Provinciale Staten.

Het is onze verantwoordelijkheid als overheidsorganisatie om te streven naar een weerbare overheid. Weerbaar tegen criminaliteit en weerbaar tegen oninteger gedrag. Het belang van integriteit binnen het openbaar bestuur kan niet worden overschat. Het scheiden van belangen is een voorwaarde voor het nemen van geloofwaardige beslissingen en het opereren als betrouwbaar bestuur. 
Een weerbare overheid is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Ook in 2022 heb ik daarom ingezet op het bevorderen van de aandacht voor integriteit en de aanpak van ondermijnende criminaliteit, onder andere door actieve toepassing van het Bibob-beleid.


Weerbare samenleving
Gemeenten worden soms op directe wijze geconfronteerd met de gevolgen van ondermijning, van drugsdumpingen tot de aanwezigheid van drugslabs binnen de gemeentegrenzen. Kleinere gemeenten hebben doorgaans minder capaciteit beschikbaar voor de aanpak van ondermijning, terwijl de opgave zeker niet kleiner is. De provincie Utrecht is daarom samen met het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Midden-Nederland specifiek voor deze kleinere gemeenten een ondersteuningsproject begonnen, waarbij een projectleider is ingehuurd om de gemeenten te ondersteunen.


Vakantieparken
Vakantieparken kunnen door criminelen misbruikt worden voor illegale praktijken. Vaak ontbreekt het overheden aan zicht op wat zich nu op deze parken afspeelt. De provincie helpt gemeenten het zicht op de vakantieparken te vergroten door de gemeentelijke Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) voor vakantieparken te verbeteren. Gemeenten kunnen deze BAG-gegevens koppelen aan andere basisadministraties en zo een groter inzicht krijgen in wie zich op de vakantieparken ophouden. Hierdoor kunnen criminelen zich moelijker verschuilen.


Vastgoedketen
De kennis- en netwerkbijeenkomst Ondermijning in de Vastgoedketen voor makelaars en burgemeesters vond plaats op 12 december. In deze inspirerende bijeenkomst werd stilgestaan bij de dilemma's waar makelaars mee geconfronteerd worden ten aanzien van criminaliteit in de vastgoedsector en werden perspectieven met burgemeesters uitgewisseld.


Bibob 
De integriteit van betrokkenen bij vastgoedtransacties, vergunningverlening, subsidieverlening en inkooptransacties is getoetst via de toepassing van de Wet Bibob. Op die gebieden zijn respectievelijk 5, 8 en 15 Bibob-onderzoeken uitgevoerd.

Tijdens gesprekken met burgemeesters vormt de toepassing van de Wet Bibob een vast onderdeel. De 5e netwerk- en informatiebijeenkomst voor ambtenaren van gemeenten in de provincie Utrecht die werken met de Wet Bibob is gewijd aan de wijziging van de Wet Bibob en samenwerking met de politie. Dezelfde doelgroep is tijdens een training gesprekstechnieken voorbereid op het voeren van gesprekken met betrokkenen bij Bibob-onderzoeken.

Voor een uitgebreider overzicht van activiteiten aangaande integriteit en ondermijning voor de volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren verwijs ik u graag naar “Het jaarverslag integriteit en ondermijning 2022” dat vanaf medio april 2023 op de website staat.

Magazines van de provincie Utrecht

Hier vind je de magazines die de provincie Utrecht publiceert. Daarin kun je, in woord én beeld, zien aan welke opgaven we werken. Elke dag weer. Zo balanceren we samen tussen groen en groei.
Volledig scherm