Openbare orde
en veiligheid

Lees meer

Calamiteitenoefening UMC Utrecht,
5 november.

Bestuurlijk toezicht en verbinding 
De commissaris van de Koning heeft als algemene taak de bestuurlijke samenwerking in zijn provincie te bevorderen. De kwaliteit van het openbaar bestuur neemt toe wanneer overheden elkaar weten te vinden en er van een goede samenwerking sprake is. Ook in de openbare orde en veiligheid (voorbereiding op rampenbestrijding en crisisbeheersing) speelt de commissaris een rol die gericht is op bevordering van de samenwerking.

De samenwerking door de 26 Utrechtse gemeenten in de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) is een belangrijk onderdeel van het openbaar bestuur in de provincie Utrecht. De VRU is op grond van de Wet veiligheidsregio’s verantwoordelijk voor een goede voorbereiding op eventuele rampen en crises (bijvoorbeeld: het opstellen van rampenplannen, de organisatie van brandweerzorg en de organisatie van ambulancezorg). In het recente verleden werd vanuit de VRU samengewerkt aan de bestrijding van de coronapandemie en de noodhuisvesting van vluchtelingen. De voorzitter van de VRU is burgemeester Dijksma van de gemeente Utrecht.

Rijksfunctionarissenbijeenkomst oktober 2022
Ter bevordering van de samenwerking organiseren de voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht en de commissaris van de Koning jaarlijks een bijeenkomst voor de Utrechtse rijksfunctionarissen en de belangrijke partners in de rampenbestrijding en crisisbeheersing (bijvoorbeeld energiebedrijven, waterwinbedrijven, telecombedrijven). Rijksfunctionarissen zijn vertegenwoordigers van het Rijk in de provincie, die in het geval van een ramp of crisis op basis van noodwetgeving een bestuurlijke rol kunnen spelen. Dit keer stond de bijeenkomst in het teken van cyberdreigingen en de respons op cyberaanvallen.

In november was ik aanwezig bij de bestuurlijke conferentie Versterking Crisisbeheersing en Brandweerzorg in Utrecht. Geoefend werd er ook: een paar dagen later was ik bij de landelijke calamiteitenoefening in het Calamiteitenhospitaal van het UMC Utrecht.

Openbare orde
en veiligheid

Lees meer

Calamiteitenoefening UMC Utrecht,
5 november.

Bestuurlijk toezicht en verbinding 
De commissaris van de Koning heeft als algemene taak de bestuurlijke samenwerking in zijn provincie te bevorderen. De kwaliteit van het openbaar bestuur neemt toe wanneer overheden elkaar weten te vinden en er van een goede samenwerking sprake is. Ook in de openbare orde en veiligheid (voorbereiding op rampenbestrijding en crisisbeheersing) speelt de commissaris een rol die gericht is op bevordering van de samenwerking.

De samenwerking door de 26 Utrechtse gemeenten in de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) is een belangrijk onderdeel van het openbaar bestuur in de provincie Utrecht. De VRU is op grond van de Wet veiligheidsregio’s verantwoordelijk voor een goede voorbereiding op eventuele rampen en crises (bijvoorbeeld: het opstellen van rampenplannen, de organisatie van brandweerzorg en de organisatie van ambulancezorg). In het recente verleden werd vanuit de VRU samengewerkt aan de bestrijding van de coronapandemie en de noodhuisvesting van vluchtelingen. De voorzitter van de VRU is burgemeester Dijksma van de gemeente Utrecht.

Rijksfunctionarissenbijeenkomst oktober 2022
Ter bevordering van de samenwerking organiseren de voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht en de commissaris van de Koning jaarlijks een bijeenkomst voor de Utrechtse rijksfunctionarissen en de belangrijke partners in de rampenbestrijding en crisisbeheersing (bijvoorbeeld energiebedrijven, waterwinbedrijven, telecombedrijven). Rijksfunctionarissen zijn vertegenwoordigers van het Rijk in de provincie, die in het geval van een ramp of crisis op basis van noodwetgeving een bestuurlijke rol kunnen spelen. Dit keer stond de bijeenkomst in het teken van cyberdreigingen en de respons op cyberaanvallen.

In november was ik aanwezig bij de bestuurlijke conferentie Versterking Crisisbeheersing en Brandweerzorg in Utrecht. Geoefend werd er ook: een paar dagen later was ik bij de landelijke calamiteitenoefening in het Calamiteitenhospitaal van het UMC Utrecht.

Magazines van de provincie Utrecht

Hier vind je de magazines die de provincie Utrecht publiceert. Daarin kun je, in woord én beeld, zien aan welke opgaven we werken. Elke dag weer. Zo balanceren we samen tussen groen en groei.
Volledig scherm