Voorwoord 

Hans Oosters

Commissaris van de Koning

portretfoto Hans Oosters

In 2022 kwam de provincie in het middelpunt van de belangstelling te staan. Het Rijk deed en doet steeds vaker een beroep op de provincie bij het oplossen van grote opgaven. Denk aan het versnellen van de woningbouw, de opvang van asielzoekers en het terugdringen van de stikstofuitstoot. Stuk voor stuk opgaven die over mensen gaan. De provincie kan als middenbestuur zo haar natuurlijke rol pakken en een verbindende factor zijn zowel tussen nationale en lokale overheid als tussen mensen en organisaties in onze provincie. Een belangrijk gegeven, zo aan de vooravond van de Provinciale Statenverkiezingen.  

Voorwoord 

Hans Oosters

Commissaris van de Koning

In 2022 kwam de provincie in het middelpunt van de belangstelling te staan. Het Rijk deed en doet steeds vaker een beroep op de provincie bij het oplossen van grote opgaven. Denk aan het versnellen van de woningbouw, de opvang van asielzoekers en het terugdringen van de stikstofuitstoot. Stuk voor stuk opgaven die over mensen gaan. De provincie kan als middenbestuur zo haar natuurlijke rol pakken en een verbindende factor zijn zowel tussen nationale en lokale overheid als tussen mensen en organisaties in onze provincie. Een belangrijk gegeven, zo aan de vooravond van de Provinciale Statenverkiezingen.  

Magazines van de provincie Utrecht

Hier vind je de magazines die de provincie Utrecht publiceert. Daarin kun je, in woord én beeld, zien aan welke opgaven we werken. Elke dag weer. Zo balanceren we samen tussen groen en groei.
Volledig scherm