Mijn taken als commissaris van de Koning 

Lees verder over mijn taken

Beëdiging nieuwe staatsleden

Rijkstaken
Als Rijksorgaan heb ik een aantal taken en bevoegdheden waarover ik verantwoording afleg aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het betreft de volgende Rijkstaken:

 • adviseren bij (her)benoemingen en ontslag van burgemeesters;
 • benoemen van waarnemend burgemeesters;
 • adviseren en bemiddelen bij verstoorde bestuurlijke verhoudingen binnen een gemeente;
 • adviseren en bemiddelen als de bestuurlijke integriteit van een gemeente in het geding is;
 • regelmatig bezoeken van gemeenten;
 • gevraagd en ongevraagd adviseren van de regering;
 • adviseren aan het Kapittel over Koninklijke onderscheidingen;
 • adviseren aan de koning over predicaten en Koninklijke Erepenningen
 • begeleiden van de leden van het Koninklijk Huis wanneer zij een werkbezoek aan de provincie brengen;
 • bevorderen van de samenwerking tussen de provincieambtenaren onderling en tussen hen en de besturen van de provincie, waterschappen en gemeenten. In geval van (dreigende) crisis, indien nodig, aanwijzingen geven over die samenwerking;
 • toezien op de bestuurlijke samenwerking in de crisisbeheersing. Tijdens een crisis, indien nodig, aanwijzingen geven over de samenwerking binnen een regionaal beleidsteam en aan de voorzitter van de veiligheidsregio over het te voeren beleid;
 • toezien op een correcte afhandeling van klachten.

Provincietaken
Als commissaris van de Koning ben ik voorzitter van Provinciale Staten, de volksvertegenwoordiging van alle inwoners van de provincie Utrecht. Ook ben ik voorzitter en lid van Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie. Ik zie toe op de kwaliteit van het openbaar bestuur.

Mijn portefeuille in het college van Gedeputeerde Staten bestaat uit de algemene coördinatie van beleid, de Awb-adviescommissie (Awb=Algemene wet bestuursrecht), wet Bibob (screening op criminele antecedenten bij onder meer vergunningverlening), aanpak georganiseerde criminaliteit en ondermijning, integriteit en coördinatie interbestuurlijk toezicht. Ook ben ik voorzitter van de Provinciale Regietafel rond asielopvang.

Provinciale Utrechtse Bondgenoten
Als commissaris ben ik voorzitter van de werkgroep Provinciale Utrechtse Bondgenoten, afgekort PUB. Hierin zitten vertegenwoordigers van Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de ambtelijke organisatie. De PUB organiseert een aantal informele en informatieve activiteiten die de onderlinge relatie en sfeer bevorderen, bijdragen aan het begrip voor elkaars rollen en waar we ook nog wijzer van worden. Zo organiseerde de PUB in februari een bijeenkomst met de Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL), in maart een bijeenkomst over het Regeerakkoord en de implicaties voor de provincie Utrecht, in juni een lunchlezing door Erik Pool over het belang van tegenspraak en in december een High Tea.

De taken van de commissaris van de Koning zijn omschreven in de Provinciewet en de Ambtsinstructie commissaris van de Koning.

de Provinciewet

de Ambtsinstructie commissaris van de Koning

Hybride statenvergadering

Mijn taken als commissaris van de Koning 

Lees verder over mijn taken

Beëdiging nieuwe staatsleden

Rijkstaken
Als Rijksorgaan heb ik een aantal taken en bevoegdheden waarover ik verantwoording afleg aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het betreft de volgende Rijkstaken:

 • adviseren bij (her)benoemingen en ontslag van burgemeesters;
 • benoemen van waarnemend burgemeesters;
 • adviseren en bemiddelen bij verstoorde bestuurlijke verhoudingen binnen een gemeente;
 • adviseren en bemiddelen als de bestuurlijke integriteit van een gemeente in het geding is;
 • regelmatig bezoeken van gemeenten;
 • gevraagd en ongevraagd adviseren van de regering;
 • adviseren aan het Kapittel over Koninklijke onderscheidingen;
 • adviseren aan de koning over predicaten en Koninklijke Erepenningen
 • begeleiden van de leden van het Koninklijk Huis wanneer zij een werkbezoek aan de provincie brengen;
 • bevorderen van de samenwerking tussen de provincieambtenaren onderling en tussen hen en de besturen van de provincie, waterschappen en gemeenten. In geval van (dreigende) crisis, indien nodig, aanwijzingen geven over die samenwerking;
 • toezien op de bestuurlijke samenwerking in de crisisbeheersing. Tijdens een crisis, indien nodig, aanwijzingen geven over de samenwerking binnen een regionaal beleidsteam en aan de voorzitter van de veiligheidsregio over het te voeren beleid;
 • toezien op een correcte afhandeling van klachten.

Provincietaken
Als commissaris van de Koning ben ik voorzitter van Provinciale Staten, de volksvertegenwoordiging van alle inwoners van de provincie Utrecht. Ook ben ik voorzitter en lid van Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie. Ik zie toe op de kwaliteit van het openbaar bestuur.

Mijn portefeuille in het college van Gedeputeerde Staten bestaat uit de algemene coördinatie van beleid, de Awb-adviescommissie (Awb=Algemene wet bestuursrecht), wet Bibob (screening op criminele antecedenten bij onder meer vergunningverlening), aanpak georganiseerde criminaliteit en ondermijning, integriteit en coördinatie interbestuurlijk toezicht. Ook ben ik voorzitter van de Provinciale Regietafel rond asielopvang.

Provinciale Utrechtse Bondgenoten
Als commissaris ben ik voorzitter van de werkgroep Provinciale Utrechtse Bondgenoten, afgekort PUB. Hierin zitten vertegenwoordigers van Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de ambtelijke organisatie. De PUB organiseert een aantal informele en informatieve activiteiten die de onderlinge relatie en sfeer bevorderen, bijdragen aan het begrip voor elkaars rollen en waar we ook nog wijzer van worden. Zo organiseerde de PUB in februari een bijeenkomst met de Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL), in maart een bijeenkomst over het Regeerakkoord en de implicaties voor de provincie Utrecht, in juni een lunchlezing door Erik Pool over het belang van tegenspraak en in december een High Tea.

De taken van de commissaris van de Koning zijn omschreven in de Provinciewet en de Ambtsinstructie commissaris van de Koning.

de Provinciewet

de Ambtsinstructie commissaris van de Koning

Hybride statenvergadering

Magazines van de provincie Utrecht

Hier vind je de magazines die de provincie Utrecht publiceert. Daarin kun je, in woord én beeld, zien aan welke opgaven we werken. Elke dag weer. Zo balanceren we samen tussen groen en groei.
Volledig scherm