Koninklijke onderscheidingen en Predicaten

Lees meer

Uitreiking predicaat Koninklijk aan Keune Haircosmetics

Uitreiking predicaat Koninklijk aan Keune Haircosmetics

Als commissaris van de Koning adviseer ik over alle aanvragen voor Koninklijke onderscheidingen die door de Utrechtse gemeenten worden ingediend, alsmede over aanvragen voor het predicaat Koninklijk, het predicaat ‘Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier’ en de Koninklijke erepenning. In 2022 werden in de provincie Utrecht 361 mensen voorgedragen voor een Koninklijke onderscheiding.

Achtergrond civiele orden 
Nederland kent twee civiele Ridderorden: de Orde van de Nederlandse Leeuw is de oudste en hoogste civiele Ridderorde en wordt uitgereikt aan personen met prestaties van zeer exceptionele aard. De Orde van Oranje-Nassau is voor personen die zich langdurig verdienstelijk hebben gemaakt voor de maatschappij. De Orde van Oranje-Nassau telt zes graden. De meeste gedecoreerden worden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, zoals de vele vrijwilligers die zich onvermoeibaar inzetten binnen allerlei verenigingen en organisaties.


361 aanvragen Koninklijke onderscheidingen 
288 personen werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, waarvan één met de zwaarden. Ridder in de Orde van Oranje-Nassau werden 46 personen en 15 personen werden benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Er werd zesmaal een Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw uitgereikt. Zes aanvragen kregen het besluit ‘niet decorabel’.


Achtergrond predicaten 
De predicaten Koninklijk en Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier worden uitgereikt aan organisaties die in Nederland op landelijk of regionaal niveau een vooraanstaande plaats innemen. De Koninklijke erepenning symboliseert het respect en de waardering van de Koning voor de bijzondere verdiensten van de ontvanger.


Predicaten Koninklijk
De firma Keune Haircosmetics ontving in 2022 het predicaat Koninklijk. Vier aanvragen zijn in 2022 gestart, maar nog niet afgerond. Voor een viertal predicaten Koninklijk loopt een bestendigingsprocedure. Eén verzoek voor het verkrijgen van het predicaat Koninklijk is in 2022 afgewezen.


Predicaten Hofleverancier
De firma Beun – de Ronde uit De Ronde Venen en de firma Sola uit Zeist mochten afgelopen jaar het predicaat Hofleverancier in ontvangst nemen. Voor een vijftal predicaten Hofleverancier loopt een aanvraagprocedure.


Koninklijke Erepenning
In 2022 is de Koninklijke Erepenning uitgereikt aan muziekvereniging De Vriendenkring in Westbroek, de Vereniging van Utrechtse Geografie Studenten VUGS, het Soester Mannenkoor Apollo en aan de Veenendaalse Tennis Club VTC. Twee aanvragen lopen nog, beide met een jubileumdatum in 2023.

Koninklijke onderscheidingen en Predicaten

Lees meer

Uitreiking predicaat Koninklijk aan Keune Haircosmetics

Als commissaris van de Koning adviseer ik over alle aanvragen voor Koninklijke onderscheidingen die door de Utrechtse gemeenten worden ingediend, alsmede over aanvragen voor het predicaat Koninklijk, het predicaat ‘Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier’ en de Koninklijke erepenning. In 2022 werden in de provincie Utrecht 361 mensen voorgedragen voor een Koninklijke onderscheiding.

Achtergrond civiele orden 
Nederland kent twee civiele Ridderorden: de Orde van de Nederlandse Leeuw is de oudste en hoogste civiele Ridderorde en wordt uitgereikt aan personen met prestaties van zeer exceptionele aard. De Orde van Oranje-Nassau is voor personen die zich langdurig verdienstelijk hebben gemaakt voor de maatschappij. De Orde van Oranje-Nassau telt zes graden. De meeste gedecoreerden worden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, zoals de vele vrijwilligers die zich onvermoeibaar inzetten binnen allerlei verenigingen en organisaties.


361 aanvragen Koninklijke onderscheidingen 
288 personen werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, waarvan één met de zwaarden. Ridder in de Orde van Oranje-Nassau werden 46 personen en 15 personen werden benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Er werd zesmaal een Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw uitgereikt. Zes aanvragen kregen het besluit ‘niet decorabel’.


Achtergrond predicaten 
De predicaten Koninklijk en Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier worden uitgereikt aan organisaties die in Nederland op landelijk of regionaal niveau een vooraanstaande plaats innemen. De Koninklijke erepenning symboliseert het respect en de waardering van de Koning voor de bijzondere verdiensten van de ontvanger.


Predicaten Koninklijk
De firma Keune Haircosmetics ontving in 2022 het predicaat Koninklijk. Vier aanvragen zijn in 2022 gestart, maar nog niet afgerond. Voor een viertal predicaten Koninklijk loopt een bestendigingsprocedure. Eén verzoek voor het verkrijgen van het predicaat Koninklijk is in 2022 afgewezen.


Predicaten Hofleverancier
De firma Beun – de Ronde uit De Ronde Venen en de firma Sola uit Zeist mochten afgelopen jaar het predicaat Hofleverancier in ontvangst nemen. Voor een vijftal predicaten Hofleverancier loopt een aanvraagprocedure.


Koninklijke Erepenning
In 2022 is de Koninklijke Erepenning uitgereikt aan muziekvereniging De Vriendenkring in Westbroek, de Vereniging van Utrechtse Geografie Studenten VUGS, het Soester Mannenkoor Apollo en aan de Veenendaalse Tennis Club VTC. Twee aanvragen lopen nog, beide met een jubileumdatum in 2023.

Magazines van de provincie Utrecht

Hier vind je de magazines die de provincie Utrecht publiceert. Daarin kun je, in woord én beeld, zien aan welke opgaven we werken. Elke dag weer. Zo balanceren we samen tussen groen en groei.
Volledig scherm