Prins Bernhard Cultuurfonds

Lees meer

Op het podium bij de eindshow van Faradays in Ekko

Als commissaris van de Koning ben ik voorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht. Het Prins Bernhard Cultuurfonds is het grootste particuliere cultuurfonds in Nederland en investeert in projecten, activiteiten en instellingen met als doel cultuur en natuur in Nederland te bevorderen.

Effecten corona
Na twee moeilijke coronajaren lijkt de cultuursector ook in 2022 nog moeizaam te herstellen. Vooral de kleinere cultuurorganisaties en -verenigingen zijn na een periode van onzekerheid nog niet terug op het oude niveau. Zo is er nog steeds sprake van een terugval in bezoekersaantallen en is het aantal leden van veel muziekverenigingen afgenomen. Gelukkig is de cultuursector zoals altijd creatief en vindingrijk en werden prachtige initiatieven ontwikkeld. Ook dit jaar is door het Prins Bernhard Cultuurfonds met flexibiliteit en coulance gekeken naar projectvoorstellen. In totaal werden bijna 200 aanvragen toegekend voor een totaalbedrag van bijna €700.000.


Samenwerking 
Het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht kent daarnaast een aantal eigen initiatieven op het gebied van cultuur en natuur in de provincie Utrecht. Zo werd de samenwerking met het Cultuur Innovatiefonds Provincie Utrecht (CIPU) voortgezet, waardoor innovatieve projecten gericht op experiment, samenwerking en kennisdeling het licht zagen. Via KIEM, een samenwerking met het K.F. Hein Fonds en Elise Mathilde Fonds, werden uiteenlopende vrijwilligersinitiatieven op het gebied van natuur en duurzaamheid ondersteund.


Kypski
In 2022 is de eerste editie van Up:Next, het stipendium voor Utrechtse popmuzikanten, spetterend afgesloten met de eindshow van Faradays in poppodium EKKO. De winnaar van de tweede editie, diskjockey en producer Thomas Elbers, alias Kypski, heeft het afgelopen jaar kunnen werken aan zijn muzikale project. In het voorjaar van 2023 zal zijn eindshow plaatsvinden bij samenwerkingspartner FLUOR. In 2022 is tevens de aftrap geweest van de derde editie van Up:Next. De jury stelde een shortlist van artiesten samen en daaruit wordt begin 2023 een nieuwe winnaar gekozen. De winnaar van de beurs ontvangt een cheque van €10.000 om in te zetten voor een vernieuwend muzikaal project waarmee de artiest een volgende stap in diens ontwikkeling kan maken.


Ondernemerschap stimuleren
Ook de bestaande samenwerking met het crowdfundingplatform Voordekunst is in 2022 voortgezet. Met deze samenwerking wil het Prins Bernhard Cultuurfonds het cultureel ondernemerschap van initiatiefnemers en crowdfunding in Nederland stimuleren. Mede dankzij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, dat een bijdrage voor matchfunding ter beschikking heeft gesteld, werden er op die manier bijna 70 projecten ondersteund in het afgelopen jaar. Ten slotte werden er ook in 2022 workshops georganiseerd over crowdfunding in samenwerking met Voordekunst en het K.F. Hein Fonds.


Jongeren en jongvolwassenen
Ruim 450 bevlogen schenkers hebben bij het Prins Bernhard Cultuurfonds een eigen cultureel fonds, waarmee zij met een zelfgekozen doelstelling projecten mede mogelijk maken. In 2022 is een nieuw CultuurFonds op Naam opgericht dat zich inzet voor kunst en jongeren in de provincie Utrecht: Fonds Kultiveren. Het fonds stimuleert cultuur in de breedste zin en wil creativiteit bij jongeren prikkelen. Het fonds ondersteunt projecten in het zuidwestelijk gebied van de provincie Utrecht bestemd voor jongeren en jongvolwassenen (12-30 jaar). De wens is om jonge mensen te inspireren om op culturele ontdekkingstocht te gaan. Hoe je die ontdekkingstocht invult, hangt voor een deel af van wat en wie je tegenkomt. Fonds Kultiveren maakt mogelijk dat jongeren plezier beleven aan kunst en cultuur.

Prins Bernhard Cultuurfonds

Lees meer

De commissaris op het podium bij de eindshow van Faradays in Ekko

Als commissaris van de Koning ben ik voorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht. Het Prins Bernhard Cultuurfonds is het grootste particuliere cultuurfonds in Nederland en investeert in projecten, activiteiten en instellingen met als doel cultuur en natuur in Nederland te bevorderen.

Effecten corona
Na twee moeilijke coronajaren lijkt de cultuursector ook in 2022 nog moeizaam te herstellen. Vooral de kleinere cultuurorganisaties en -verenigingen zijn na een periode van onzekerheid nog niet terug op het oude niveau. Zo is er nog steeds sprake van een terugval in bezoekersaantallen en is het aantal leden van veel muziekverenigingen afgenomen. Gelukkig is de cultuursector zoals altijd creatief en vindingrijk en werden prachtige initiatieven ontwikkeld. Ook dit jaar is door het Prins Bernhard Cultuurfonds met flexibiliteit en coulance gekeken naar projectvoorstellen. In totaal werden bijna 200 aanvragen toegekend voor een totaalbedrag van bijna €700.000.


Samenwerking
Het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht kent daarnaast een aantal eigen initiatieven op het gebied van cultuur en natuur in de provincie Utrecht. Zo werd de samenwerking met het Cultuur Innovatiefonds Provincie Utrecht (CIPU) voortgezet, waardoor innovatieve projecten gericht op experiment, samenwerking en kennisdeling het licht zagen. Via KIEM, een samenwerking met het K.F. Hein Fonds en Elise Mathilde Fonds, werden uiteenlopende vrijwilligersinitiatieven op het gebied van natuur en duurzaamheid ondersteund.


Kypski
In 2022 is de eerste editie van Up:Next, het stipendium voor Utrechtse popmuzikanten, spetterend afgesloten met de eindshow van Faradays in poppodium EKKO. De winnaar van de tweede editie, diskjockey en producer Thomas Elbers, alias Kypski, heeft het afgelopen jaar kunnen werken aan zijn muzikale project. In het voorjaar van 2023 zal zijn eindshow plaatsvinden bij samenwerkingspartner FLUOR. In 2022 is tevens de aftrap geweest van de derde editie van Up:Next. De jury stelde een shortlist van artiesten samen en daaruit wordt begin 2023 een nieuwe winnaar gekozen. De winnaar van de beurs ontvangt een cheque van €10.000 om in te zetten voor een vernieuwend muzikaal project waarmee de artiest een volgende stap in diens ontwikkeling kan maken.


Ondernemerschap stimuleren
Ook de bestaande samenwerking met het crowdfundingplatform Voordekunst is in 2022 voortgezet. Met deze samenwerking wil het Prins Bernhard Cultuurfonds het cultureel ondernemerschap van initiatiefnemers en crowdfunding in Nederland stimuleren. Mede dankzij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, dat een bijdrage voor matchfunding ter beschikking heeft gesteld, werden er op die manier bijna 70 projecten ondersteund in het afgelopen jaar. Ten slotte werden er ook in 2022 workshops georganiseerd over crowdfunding in samenwerking met Voordekunst en het K.F. Hein Fonds.


Jongeren en jongvolwassenen
Ruim 450 bevlogen schenkers hebben bij het Prins Bernhard Cultuurfonds een eigen cultureel fonds, waarmee zij met een zelfgekozen doelstelling projecten mede mogelijk maken. In 2022 is een nieuw CultuurFonds op Naam opgericht dat zich inzet voor kunst en jongeren in de provincie Utrecht: Fonds Kultiveren. Het fonds stimuleert cultuur in de breedste zin en wil creativiteit bij jongeren prikkelen. Het fonds ondersteunt projecten in het zuidwestelijk gebied van de provincie Utrecht bestemd voor jongeren en jongvolwassenen (12-30 jaar). De wens is om jonge mensen te inspireren om op culturele ontdekkingstocht te gaan. Hoe je die ontdekkingstocht invult, hangt voor een deel af van wat en wie je tegenkomt. Fonds Kultiveren maakt mogelijk dat jongeren plezier beleven aan kunst en cultuur.

Magazines van de provincie Utrecht

Hier vind je de magazines die de provincie Utrecht publiceert. Daarin kun je, in woord én beeld, zien aan welke opgaven we werken. Elke dag weer. Zo balanceren we samen tussen groen en groei.
Volledig scherm