Cijfers van de Adviescommissie Algemene wet bestuursrecht

Cijfermatig overzicht van de in 2023 ingekomen
en behandelde bezwaarschriften, klachten en administratieve beroepen. Om het beeld enigszins
in perspectief te plaatsen zijn de cijfers van de voorgaande jaren er naast gezet.

Logo Provincie Utrecht

Bekijk
de cijfers

Ingediende bezwaarschriften

Aantal in 2021/ 2022/ 2023 ingediende bezwaarschriften, administratief beroepen en klachten gesplitst naar beleidsterrein:


Afgehandelde bezwaarschriften

Aantal in 2021, 2022 en 2023 afgehandelde bezwaarschriften (voor ieder jaar jaar inclusief de in het voorgaande jaar ingediende maar niet afgehandelde gevallen);


64

2023

2022

2021

74

70

2

42

3

12

7

5

12

8

3

42

14

9

5

9

45

Ingetrokken

(Kennelijk) niet ontvankelijk

(Gedeeltelijk) gegrond

Ongegrond

(Deels) contrair

Totaal

Informele aanpak

Percentage informele afdoening (inclusief mediation) ten opzichte van het
totaal aantal ingediende bezwaarschriften, administratief beroepen en klachten.

58%

60%

61%

2023

2022

2021

Procentueel:

Minnelijk
in aantal:

Lees meer informatie

2023

2022

Doorlooptijden

Voor de afhandeling van bezwaarschriften geldt – wanneer er een adviescommissie in ingesteld - een wettelijke termijn van 12 weken. Als we inzoomen op de gerealiseerde doorlooptijden ontstaat het volgende beeld:

2021

Binnen termijn afgehandeld

5

4

4

4

1

2

3

0

0

0

0

2023

2022

2021

5

Aantal

Gegrond

Ongegrond

Minnelijk/ingetrokken

Uitkomsten van de klacht-
en adminstratieve beroepsprocedures

Er zijn in totaal 4 klachten ingediend. Deze zijn allemaal minnelijk afgehandeld.
In 2023 is geen administratief beroep ingesteld. In 2023 is geen administratief beroep ingesteld.

Samenwerken voor
een weerbare overheid 

Cijfermatig overzicht van de in 2023 ingekomen
en behandelde bezwaarschriften, klachten en administratieve beroepen. Om het beeld enigszins
in perspectief te plaatsen zijn de cijfers van de voorgaande jaren er naast gezet.

Dit hebben we gedaan

16 Workshops Integriteit

Bekijk de thema's

Logo Provincie Utrecht

Voor een weerbare overheid

jaarverslag 2023

De week werd afgesloten met de Grote Vertrouwensquiz.

Bureau integriteit werkt samen met de AWB adviescommissie voor:

AWB adviescommissie

De Rijksrecherche helpt ons om weerbaarder te worden tegen (ambtelijke) corruptie. We werken samen aan het opzetten van preventieve activiteiten binnen en buiten de provinciale organisatie.

Rijksrecherche

RIEC

Het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Midden-Nederland richt zich op de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Samen met het RIEC werken we aan het tegengaan van (invloeden van) ondermijning in de regio en binnen de eigen organisatie.

IPO staat voor Interprovinciaal Overleg. Het is een samenwerking tussen alle provincies van Nederland. We hebben een stevig netwerk ontwikkeld, waarin we ervaringen delen van alle provincies over de onderwerpen integriteit en ondermijning.

IPO

Uitwisselen van kennis en informatie.

Creëren van netwerken voor doorverwijzen, inhoudelijke consultatie en vakoverleg.

Doorverwijzing, advisering en overleg.

Ontwikkelen van een eenduidig registratiesysteem om signalen en trends op te pakken en de provincie zo nodig gevraagd en ongevraagd te adviseren.

Om kennis te delen, van elkaar te leren en elkaar te versterken werken we samen met andere partijen. Zoals:

Samenwerken aan integriteit

Een workshop over omgangsvormen van de voorzitter van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen.

Een lezing over ondermijnende criminaliteit door criminoloog Edward van der Torre.

De Ondermijningsbus deed Steunpunt Huis ter Heide en het provinciehuis aan.

Een lezing van Julian Topal van Governance and Integrity.

Een workshop "kruip in de huid van een hacker” over informatieveiligheid en privacy

Een paar voorbeelden van de bijeenkomsten:

Vertrouwen is een groot goed. De provincie Utrecht wil graag betrouwbaar zijn: geloofwaardig richting burgers en medeoverheden, eerlijk en stabiel richting onze samenwerkingspartners en een prettige en veilige plek voor de provinciemedewerkers om samen te werken.

Veiligheid en vertrouwen hebben veel met elkaar te maken. Daarom organiseert de provincie Utrecht elk jaar de Dag van het Vertrouwen: een dag vol activiteiten rondom de thema's vertrouwen, integriteit en veiligheid. Samen met de commissaris van de Koning, Hans Oosters, opent de algemeen directeur deze dag.

De dag van het vertrouwen

In samenwerking met de vertrouwenspersonen.

10 Bijeenkomsten integriteit

hebben de workshop integriteit en ondermijning speciaal voor leidinggevenden gevolgd: ‘Mag ik, kan ik, zeg ik’.

31 Leidinggevende

Workshops en bijeenkomsten over georganiseerde criminaliteit.

4 Workshops Ondermijning

11 Workshops Informatieveiligheid

Voor nieuwe medewerkers.

Infographic 1

Magazines van de provincie Utrecht

Hier vind je de magazines die de provincie Utrecht publiceert. Daarin kun je, in woord én beeld, zien aan welke opgaven we werken. Elke dag weer. Zo balanceren we samen tussen groen en groei.
Volledig scherm