Naar
volgende
paragraaf

Minimaregelingen in de provincie Utrecht

3

Zoals in het vorige hoofdstuk naar voren kwam, spelen diverse factoren een rol bij de sport- en beweegdeelname van mensen met een lage sociaaleconomische positie. De kosten voor sport wegen zwaar. Maar er is meer nodig dan het wegnemen van de financiële belemmering om kinderen, jongeren en volwassenen met een lage sociaaleconomische positie te laten sporten en bewegen. Desalniettemin willen wij je in dit hoofdstuk informeren over de diverse minimaregelingen in de gemeenten in de provincie Utrecht. Deze regelingen zijn bedoeld om (een deel van) de sportkosten te dekken voor mensen met een inkomen rond het sociaal minimum. De invulling, uitvoering en financiering van deze regelingen vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten.

Zie je de minimaregeling van jouw gemeente nog niet terug? Laat het ons weten. Zoals gezegd, is dit document in beweging. Hoe meer informatie en gegevens we over de minimaregelingen in de gemeenten binnen de provincie Utrecht hebben en kunnen delen, hoe meer we in de toekomst weten wat wel en niet werkt.  

Gebruik de pijltjes in de oranje kolom om eenvoudig door de verschillende paragrafen te bladeren, de menubalk onderin voor de hoofdstukken of gebruik de uitklapbare navigatie bovenin om direct naar een onderwerp te gaan. 

Minimaregelingen voor jeugd & jongeren in provincie Utrecht

Minimaregelingen voor volwassenen in provincie Utrecht

Naar
volgende
paragraaf

Naar
vorige
paragraaf

3.1

Wil je weten hoeveel inwoners in jouw gemeente rond het bestaansminimum leven en hoeveel er bereikt worden met de minimaregeling? Klik dan hier voor de pdf met cijfers.

Gemeenten in de provincie Utrecht hebben diverse minimaregelingen voor kinderen, jongeren en volwassenen die ertoe bijdragen dat kosten van sporten en bewegen geen belemmering zijn. Hieronder tref je een overzicht van de minimaregelingen per gemeente en hiernaast vind je een toelichting op de regelingen. 

De minimaregelingen en hun bereik

Passend beleid en voldoende budget

Schaamtevrij benutten en ondersteund worden

Simpel en soepel proces van vergoedingen

Bekendheid van steunopties

Naar
vorige
paragraaf

3.2

Voor
meer
informatie
en links

Net als we zien in de rest van Nederland, verschillen binnen de provincie Utrecht de exacte minimaregelingen per gemeente. Zo zijn er verschillen in:

  • De inkomenseisen die gemeenten hanteren

  • De mate waarin de regeling specifiek gericht is op sportbeoefening of meedoen in het algemeen

  • De wijze waarop er bekendheid gegeven wordt aan de minimaregelingen en vergoedingen

  • De afspraken met sportaanbieders waar iemand terecht kan

Belangrijke factoren voor het succes van minimaregelingen zijn weergegeven in de figuur op deze pagina. Ze werden gepresenteerd door UMC Utrecht onderzoeker Lonneke van Leeuwen tijdens de kennissessie die de provincie op 9 januari 2024 organiseerde voor beleidsmedewerkers van gemeenten.

Over de mate van succes van de minimaregelingen in de Utrechtse gemeenten is, los van de cijfers in paragraaf 3.1, helaas nog weinig bekend. Onderzoek hiernaar is wenselijk. Wel is er landelijk onderzoek gedaan naar de ervaringen van beleidsmedewerkers sport met minimaregelingen.

Wat weten we over de effectiviteit van de minimaregelingen?

Zoals in het vorige hoofdstuk naar voren kwam, spelen diverse factoren een rol bij de sport- en beweegdeelname van mensen met een lage sociaaleconomische positie. De kosten voor sport wegen zwaar. Maar er is meer nodig dan het wegnemen van de financiële belemmering om kinderen, jongeren en volwassenen met een lage sociaaleconomische positie te laten sporten en bewegen. Desalniettemin willen wij je in dit hoofdstuk informeren over de diverse minimaregelingen in de gemeenten in de provincie Utrecht. Deze regelingen zijn bedoeld om (een deel van) de sportkosten te dekken voor mensen met een inkomen rond het sociaal minimum. De invulling, uitvoering en financiering van deze regelingen vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten.

Zie je de minimaregeling van jouw gemeente nog niet terug? Laat het ons weten. Zoals gezegd, is dit document in beweging. Hoe meer informatie en gegevens we over de minimaregelingen in de gemeenten binnen de provincie Utrecht hebben en kunnen delen, hoe meer we in de toekomst weten wat wel en niet werkt.  

Gebruik de pijltjes in de oranje kolom om eenvoudig door de verschillende paragrafen te bladeren, de menubalk onderin voor de hoofdstukken of gebruik de uitklapbare navigatie bovenin om direct naar een onderwerp te gaan. 

Minima-regelingen in
de provincie Utrecht

Naar
volgende
paragraaf

3

Minimaregelingen voor volwassenen in provincie Utrecht

Minimaregelingen voor jeugd & jongeren in provincie Utrecht

Wil je weten hoeveel inwoners in jouw gemeente rond het bestaansminimum leven en hoeveel er bereikt worden met de minimaregeling? Klik dan hier voor de pdf met cijfers.

Gemeenten in de provincie Utrecht hebben diverse minimaregelingen voor kinderen, jongeren en volwassenen die ertoe bijdragen dat kosten van sporten en bewegen geen belemmering zijn. Hieronder tref je een overzicht van de minimaregelingen per gemeente en hiernaast vind je een toelichting op de regelingen. 

De minimaregelingen en hun bereik

Naar
volgende
paragraaf

Naar
vorige
paragraaf

3.1

Naar
vorige
paragraaf

Passend beleid en voldoende budget

Schaamtevrij benutten en ondersteund worden

Simpel en soepel proces van vergoedingen

Bekendheid van steunopties

Voor
meer
informatie
en links

3.2

Net als we zien in de rest van Nederland, verschillen binnen de provincie Utrecht de exacte minimaregelingen per gemeente. Zo zijn er verschillen in:

  • De inkomenseisen die gemeenten hanteren

  • De mate waarin de regeling specifiek gericht is op sportbeoefening of meedoen in het algemeen

  • De wijze waarop er bekendheid gegeven wordt aan de minimaregelingen en vergoedingen

  • De afspraken met sportaanbieders waar iemand terecht kan

Belangrijke factoren voor het succes van minimaregelingen zijn weergegeven in de figuur op deze pagina. Ze werden gepresenteerd door UMC Utrecht onderzoeker Lonneke van Leeuwen tijdens de kennissessie die de provincie op 9 januari 2024 organiseerde voor beleidsmedewerkers van gemeenten.

Over de mate van succes van de minimaregelingen in de Utrechtse gemeenten is, los van de cijfers in paragraaf 3.1, helaas nog weinig bekend. Onderzoek hiernaar is wenselijk. Wel is er landelijk onderzoek gedaan naar de ervaringen van beleidsmedewerkers sport met minimaregelingen.

Magazines van de provincie Utrecht

Hier vind je de magazines die de provincie Utrecht publiceert. Daarin kun je, in woord én beeld, zien aan welke opgaven we werken. Elke dag weer. Zo balanceren we samen tussen groen en groei.
Volledig scherm