Colofon

Het is toegestaan gebruik te maken van teksten en informatie uit de magazines Provinciaal Sportakkoord Utrecht mits contact wordt opgenomen met sport@provincie-utrecht.nl en verwezen wordt naar de bron (inclusief hyperlink). Afbeeldingen mogen niet gebruikt worden. Gebruikte foto’s zijn eigendom van Team Sportservice, Stichting Sportspullenbank en Lonneke van Leeuwen.

© 2024 | Provincie Utrecht

Dit magazine wordt uitgegeven door de Werkgroep Lage Sociaaleconomische Positie (SEP) van het Provinciaal Sportakkoord Utrecht. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van onderstaande partijen. Voor vragen en opmerkingen over dit magazine kunt u contact opnemen met sport@provincie-utrecht.nl.

6

Het is toegestaan gebruik te maken van teksten en informatie uit de magazines Provinciaal Sportakkoord Utrecht mits contact wordt opgenomen met sport@provincie-utrecht.nl en verwezen wordt naar de bron (inclusief hyperlink). Afbeeldingen mogen niet gebruikt worden. Gebruikte foto’s zijn eigendom van Team Sportservice, Stichting Sportspullenbank en Lonneke van Leeuwen.

© 2024 | Provincie Utrecht

Dit magazine wordt uitgegeven door de Werkgroep Lage Sociaaleconomische Positie (SEP) van het Provinciaal Sportakkoord Utrecht. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van onderstaande partijen. Voor vragen en opmerkingen over dit magazine kunt u contact opnemen met sport@provincie-utrecht.nl.

Colofon

6

Magazines van de provincie Utrecht

Hier vind je de magazines die de provincie Utrecht publiceert. Daarin kun je, in woord én beeld, zien aan welke opgaven we werken. Elke dag weer. Zo balanceren we samen tussen groen en groei.
Volledig scherm