Voor
meer
informatie
en links

Invloed van sociaaleconomische positie op sport en bewegen

In het volgende hoofdstuk gaan wij in op de diverse minimaregelingen in de provincie Utrecht die ertoe moeten bijdragen dat geld(gebrek) geen belemmering hoeft te vormen om te sporten en bewegen.

Hieronder geven wij enkele cijfers over de sport- en beweegdeelname van mensen met een lage en hoge sociaaleconomische positie. Kinderen, jongeren en volwassenen uit gezinnen met een lage sociaaleconomische positie sporten minder dan zij uit een hogere sociaaleconomische positie. Zie hieronder de belemmeringen die hierin een rol spelen.

2

In het volgende hoofdstuk gaan wij in op de diverse minimaregelingen in de provincie Utrecht die ertoe moeten bijdragen dat geld(gebrek) geen belemmering hoeft te vormen om te sporten en bewegen.

2

Invloed van sociaaleconomische positie op sport en bewegen

Hieronder geven wij enkele cijfers over de sport- en beweegdeelname van mensen met een lage en hoge sociaaleconomische positie. Kinderen, jongeren en volwassenen uit gezinnen met een lage sociaaleconomische positie sporten minder dan zij uit een hogere sociaaleconomische positie. Zie hieronder de belemmeringen die hierin een rol spelen.

Magazines van de provincie Utrecht

Hier vind je de magazines die de provincie Utrecht publiceert. Daarin kun je, in woord én beeld, zien aan welke opgaven we werken. Elke dag weer. Zo balanceren we samen tussen groen en groei.
Volledig scherm