Naar
volgende
paragraaf

Beleidsuitvoering

Voor de uitvoering van het beleid aangepast sporten is regionale samenwerking met omliggende gemeenten van belang. Immers, gezamenlijk ontstaat passend sportaanbod dat aansluit op de diversiteit aan wensen en mogelijkheden van mensen met een beperking.  Een betere zichtbaarheid, vindbaarheid en een match van sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking is doorgaans het doel van een dergelijke samenwerking.

Samenwerking in regionaal verband geeft aanzienlijk meer mogelijkheden op het gebied van sportinfrastructuur (evenredige verdeling), sportstimuleringsprojecten (afstemmen, opzetten, uitrollen en borgen) kennisuitwisseling en het stimuleren van professionalisering binnen het aangepast sporten.

Buurtsportcoaches spelen hierin een belangrijke rol. In dit hoofdstuk lees je daar meer over, net als over de financieringsmogelijkheden voor de uitvoering van het beleid.

4

Naar
volgende
paragraaf

Naar
vorige
paragraaf

4.1

Een vraag die gesteld kan worden is of de huidige ureninzet van de buurtsportcoaches voldoende is. De werkgroep Aangepast Sporten van het Provinciaal Sportakkoord Utrecht adviseert gemeenten om na te gaan of de tijd die hun buurtsportcoaches besteden aan het aangepast sporten in verhouding staat tot het gegeven dat ongeveer één op de tien inwoners een beperking heeft. Uiteraard zijn er meer factoren van invloed op deze keuze. Wij adviseren je hierover in gesprek te gaan met de regiocoördinator aangepast sporten.

Buurtsportcoaches werken in alle gemeenten aan het mogelijk maken van een leven lang sporten en bewegen. Dit is in de meeste gemeenten ook het geval voor mensen met een beperking. Uit een korte inventarisatie blijkt dat de ureninzet van buurtsportcoaches op aangepast sporten varieert van 0 tot 26 uur in de Utrechtse gemeenten. Het aantal inwoners en de gekozen speerpunten spelen hierbij naar verwachting een belangrijke rol. Twee voorbeelden:

De inzet van buurtsportcoaches in de provincie Utrecht

Naar
vorige
paragraaf

4.2

Naast gemeentelijke financiering vanuit bijvoorbeeld sport- en preventiebeleid en Wmo/PGB, zijn er verschillende andere financieringsmogelijkheden om ervoor te zorgen dat inwoners met een beperking kunnen sporten en bewegen. We hebben hiervan de belangrijkste op een rij gezet.

Bekijk per categorie welke financieringsmogelijkheden er zijn.

Financieringsmogelijkheden

Naar
volgende
paragraaf

Kaart van provincie Utrecht met de verschillende regionale samenwerkingsverbanden

Beleidsuitvoering

Voor de uitvoering van het beleid aangepast sporten is regionale samenwerking met omliggende gemeenten van belang. Immers, gezamenlijk ontstaat passend sportaanbod dat aansluit op de diversiteit aan wensen en mogelijkheden van mensen met een beperking.  Een betere zichtbaarheid, vindbaarheid en een match van sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking is doorgaans het doel van een dergelijke samenwerking.

Samenwerking in regionaal verband geeft aanzienlijk meer mogelijkheden op het gebied van sportinfrastructuur (evenredige verdeling), sportstimuleringsprojecten (afstemmen, opzetten, uitrollen en borgen) kennisuitwisseling en het stimuleren van professionalisering binnen het aangepast sporten.

Buurtsportcoaches spelen hierin een belangrijke rol. In dit hoofdstuk lees je daar meer over, net als over de financieringsmogelijkheden voor de uitvoering van het beleid.

4

Een vraag die gesteld kan worden is of de huidige ureninzet van de buurtsportcoaches voldoende is. De werkgroep Aangepast Sporten van het Provinciaal Sportakkoord Utrecht adviseert gemeenten om na te gaan of de tijd die hun buurtsportcoaches besteden aan het aangepast sporten in verhouding staat tot het gegeven dat ongeveer één op de tien inwoners een beperking heeft. Uiteraard zijn er meer factoren van invloed op deze keuze. Wij adviseren je hierover in gesprek te gaan met de regiocoördinator aangepast sporten.

Buurtsportcoaches werken in alle gemeenten aan het mogelijk maken van een leven lang sporten en bewegen. Dit is in de meeste gemeenten ook het geval voor mensen met een beperking. Uit een korte inventarisatie blijkt dat de ureninzet van buurtsportcoaches op aangepast sporten varieert van 0 tot 26 uur in de Utrechtse gemeenten. Het aantal inwoners en de gekozen speerpunten spelen hierbij naar verwachting een belangrijke rol. Twee voorbeelden:

De inzet van buurtsportcoaches in de provincie Utrecht

Naar
volgende
paragraaf

Naar
vorige
paragraaf

4.1

Naast gemeentelijke financiering vanuit bijvoorbeeld sport- en preventiebeleid en Wmo/PGB, zijn er verschillende andere financieringsmogelijkheden om ervoor te zorgen dat inwoners met een beperking kunnen sporten en bewegen. We hebben hiervan de belangrijkste op een rij gezet.

Bekijk per categorie welke financieringsmogelijkheden er zijn.

Financierings-mogelijkheden

Naar
vorige
paragraaf

4.2

Magazines van de provincie Utrecht

Hier vind je de magazines die de provincie Utrecht publiceert. Daarin kun je, in woord én beeld, zien aan welke opgaven we werken. Elke dag weer. Zo balanceren we samen tussen groen en groei.
Volledig scherm