Beleidsevaluatie

Beantwoordt de uitvoering van het beleid nog steeds aan de vraag van mensen met een beperking?

De cijfers en informatie die in voorgaande hoofdstukken naar voren kwamen, kunnen niet alleen gebruikt worden om nieuw beleid te ontwikkelen maar ook om beleid te evalueren.

Daarnaast heeft Kenniscentrum Sport & Bewegen een tool gemaakt om de voortgang van de regionale samenwerking te evalueren. Deze tool helpt om het gesprek op gang te brengen over de samenwerking om mensen met een beperking te kunnen laten sporten. De vragen geven inzicht in wat er goed gaat, wat beter kan binnen het samenwerkingsverband en wat er nodig is om tot een duurzame samenwerking te komen.

Wij adviseren je hierover ook in gesprek te gaan met de regiocoördinator Aangepast sporten.

5

Voor
meer
informatie
en links

Beantwoordt de uitvoering van het beleid nog steeds aan de vraag van mensen met een beperking?

De cijfers en informatie die in voorgaande hoofdstukken naar voren kwamen, kunnen niet alleen gebruikt worden om nieuw beleid te ontwikkelen maar ook om beleid te evalueren.

Daarnaast heeft Kenniscentrum Sport & Bewegen een tool gemaakt om de voortgang van de regionale samenwerking te evalueren. Deze tool helpt om het gesprek op gang te brengen over de samenwerking om mensen met een beperking te kunnen laten sporten. De vragen geven inzicht in wat er goed gaat, wat beter kan binnen het samenwerkingsverband en wat er nodig is om tot een duurzame samenwerking te komen.

Wij adviseren je hierover ook in gesprek te gaan met de regiocoördinator Aangepast sporten.

Beleidsevaluatie

5

Magazines van de provincie Utrecht

Hier vind je de magazines die de provincie Utrecht publiceert. Daarin kun je, in woord én beeld, zien aan welke opgaven we werken. Elke dag weer. Zo balanceren we samen tussen groen en groei.
Volledig scherm