Voor
meer
informatie
en links

Naar
volgende
paragraaf

Verbinden sport- en diversiteitsbeleid

3

Er is op dit moment veel aandacht voor diversiteit door maatschappelijke uitdagingen, niet alleen op het gebied van sport. Het is daarom raadzaam om goed in te springen op ander diversiteitsbeleid dat al bestaat. Zo is er in de cultuursector volop aandacht voor inclusie en diversiteit, wat kansen biedt voor samenwerking tussen deze disciplines.

De meerwaarde van het combineren van diversiteitsbeleid in de sport met diversiteitsbeleid in de brede zin blijkt ook uit een rapport van Movisie (2021). In hun onderzoek blijkt dat ‘nauwe samenwerking met het brede maatschappelijk middenveld, reeds praktijk in veel Regenboogsteden, bijdraagt aan een effectief beleid dat gedragen wordt door vele belangen’. Voor een inclusieve sport moeten de oogkleppen dus af en dient een beleidsmedewerker goed om zich heen te kijken naar waar kansen liggen om in te springen op andere ontwikkelingen rondom diversiteit en inclusie.

Dit hoofdstuk gaan we eerst in op lhbtiqa+ in sportbeleid en daarna op diversiteitsbeleid in bredere zin.

Naar
volgende
paragraaf

Naar
vorige
paragraaf

3.1

Voor
meer
informatie
en links

Het Provinciaal Sportakkoord biedt veel aanknopingspunten om met het thema lhbtiqa+ aan de slag te gaan. Wij zien dat dit onderwerp in het vernieuwde sportakkoord zowel op het deelthema ‘Inclusie en diversiteit’ als op het deelthema ‘Sociaal veilige sport’ aanknopingspunten biedt.

Lhbtiqa+ in sportbeleid

Naar
vorige
paragraaf

3.2

Voor
meer
informatie
en links

Gemeenten in Nederland hebben een aantal wettelijke verplichtingen jegens hun lhbtiqa+ inwoners. In directe zin hebben gemeenten de plicht hen te beschermen tegen discriminatie. In de regenbooggids van Movisie (2022) lees je meer over deze wettelijke verplichtingen.

Zoals we in de inleiding van dit hoofdstuk aangaven heeft het meerwaarde om lhbtiqa+ beleid in de sport te combineren met diversiteitsbeleid in de brede zin. Vandaar dat we hieronder ingaan op de regenboogstembusakkoorden, het regenboogbeleid en antidiscriminatiebeleid toegespitst op de provincie Utrecht. 

Verdere handvatten voor het ontwikkelen van lhbtiqa+ of antidiscriminatiebeleid in brede zin vind je hiernaast in de links. Hier staan diverse handreikingen en stappenplannen.

Diversiteitsbeleid in brede zin

De meerwaarde van het combineren van diversiteitsbeleid in de sport met diversiteitsbeleid in de brede zin blijkt ook uit een rapport van Movisie (2021). In hun onderzoek blijkt dat ‘nauwe samenwerking met het brede maatschappelijk middenveld, reeds praktijk in veel Regenboogsteden, bijdraagt aan een effectief beleid dat gedragen wordt door vele belangen’. Voor een inclusieve sport moeten de oogkleppen dus af en dient een beleidsmedewerker goed om zich heen te kijken naar waar kansen liggen om in te springen op andere ontwikkelingen rondom diversiteit en inclusie.

Dit hoofdstuk gaan we eerst in op lhbtiqa+ in sportbeleid en daarna op diversiteitsbeleid in bredere zin.

Er is op dit moment veel aandacht voor diversiteit door maatschappelijke uitdagingen, niet alleen op het gebied van sport. Het is daarom raadzaam om goed in te springen op ander diversiteitsbeleid dat al bestaat. Zo is er in de cultuursector volop aandacht voor inclusie en diversiteit, wat kansen biedt voor samenwerking tussen deze disciplines.

Verbinden sport- en diversiteits-beleid

Naar
volgende
paragraaf

3

Het Provinciaal Sportakkoord biedt veel aanknopingspunten om met het thema lhbtiqa+ aan de slag te gaan. Wij zien dat dit onderwerp in het vernieuwde sportakkoord zowel op het deelthema ‘Inclusie en diversiteit’ als op het deelthema ‘Sociaal veilige sport’ aanknopingspunten biedt.

Lhbtiqa+ in sportbeleid

Voor
meer
informatie
en links

Naar
volgende
paragraaf

Naar
vorige
paragraaf

3.1

Diversiteitsbeleid in brede zin

Naar
vorige
paragraaf

3.2

Gemeenten in Nederland hebben een aantal wettelijke verplichtingen jegens hun lhbtiqa+ inwoners. In directe zin hebben gemeenten de plicht hen te beschermen tegen discriminatie. In de regenbooggids van Movisie (2022) lees je meer over deze wettelijke verplichtingen.

Zoals we in de inleiding van dit hoofdstuk aangaven heeft het meerwaarde om lhbtiqa+ beleid in de sport te combineren met diversiteitsbeleid in de brede zin. Vandaar dat we hieronder ingaan op de regenboogstembusakkoorden, het regenboogbeleid en antidiscriminatiebeleid toegespitst op de provincie Utrecht. 

Verdere handvatten voor het ontwikkelen van lhbtiqa+ of antidiscriminatiebeleid in brede zin vind je hiernaast in de links. Hier staan diverse handreikingen en stappenplannen.

Magazines van de provincie Utrecht

Hier vind je de magazines die de provincie Utrecht publiceert. Daarin kun je, in woord én beeld, zien aan welke opgaven we werken. Elke dag weer. Zo balanceren we samen tussen groen en groei.
Volledig scherm