Rutger van Merkerk, CEO Prolira

Een Horizon 2020 subsidie maakte het Prolira mogelijk om de laatste technische en klinische fase tot het commercialiseren van ons medical device DeltaScan te overbruggen. Europese subsidies zijn uitermate belangrijk voor innovatieve MKB’ers in de Life Sciences en Health-Tech sectoren.

Europa steunt innovatie en economie

Bij de verdeling naar bestuurlijke thema’s valt op dat ruim 60% van de Europese subsidies in de provincie Utrecht bijdragen aan het thema ‘Economie en Innovatie'.Europa steunt inclusief, gezond en duurzaam Utrecht

De Europese Unie heeft zeven grote maatschappelijke uitdagingen gedefinieerd: de Grand Societal Challenges. De Europese subsidies in de provincie Utrecht dragen vooral bij aan de uitdagingen ‘Europa in een veranderende wereld: inclusieve, innovatieve en reflectieve maatschappijen’ en ‘Gezondheid, demografische veranderingen en welzijn.Foto: Ramon Mosterd

Deirdre Carasso, Directeur Bibliotheek Utrecht

In de periode 2015 tot en met 2022 hebben de G-4 bibliotheken (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) het project Ouderen in de Wijk uitgevoerd. Met de Bibliotheek Utrecht als penvoerder zijn, met financiële ondersteuning vanuit het Europees Fonds voor de Meest Behoeftigen, een kleine 3,5 duizend AOW-gerechtigde ouderen met een smalle beurs geholpen om zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven te behouden. Zelfredzaamheid en sociale inclusie zijn de twee sleutelbegrippen van dit project geweest.”

Terug naar homepage Terug naar homepage Terug naar homepage

Europese investeringen in...

© 2023 | Provincie Utrecht

Terug naar boven op pagina

Europa steunt Utrechtse Life Sciences en health


Alle projecten die Europese subsidie ontvangen zijn gecategoriseerd naar economische topsector volgens het nationaal topsectorenbeleid. Economische projecten die niet onder deze sectoren geplaatst konden worden, zijn ingedeeld onder ‘Niet van toepassing (economisch)’. De niet-economische projecten zijn weergegeven als ‘Niet gecategoriseerd’. In de provincie Utrecht is er vooral veel Europese steun voor de topsector Life Sciences & Health.Foto: Mitchel Lensink

utrechtse innovaties in healthy URBAN living

Europa steunt 

Rutger van Merkerk, CEO Prolira

Een Horizon 2020 subsidie maakte het Prolira mogelijk om de laatste technische en klinische fase tot het commercialiseren van ons medical device DeltaScan te overbruggen. Europese subsidies zijn uitermate belangrijk voor innovatieve MKB’ers in de Life Sciences en Health-Tech sectoren.

Europa in veranderende wereld: inclusieve, innovatieve en reflectieve maatschappijen 37%

Gezondheid, demografische veranderingen
en welzijn 36%

Klimaatactie, milieu, hulpbronefficiëntie en grondstoffen 11%

Veilige, schone en efficiënte energie 7%

Voedselveiligheid, duurzame landbouw en bosbouw, onderzoek voor zee-, kust- en binnenwater en de
bio-economie 5,5%

Intelligent, groen en geïntegreerd vervoer 3%

Veilige samenlevingen: bescherming van vrijheid en veiligheid van Europa en de Europese burgers 0,8%

Europa steunt innovatie en economie

Bij de verdeling naar bestuurlijke thema’s valt op dat ruim 60% van de Europese subsidies in de provincie Utrecht bijdragen aan het thema ‘Economie en Innovatie'.Deirdre Carasso, Directeur Bibliotheek Utrecht

In de periode 2015 tot en met 2022 hebben de G-4 bibliotheken (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) het project Ouderen in de Wijk uitgevoerd. Met de Bibliotheek Utrecht als penvoerder zijn, met financiële ondersteuning vanuit het Europees Fonds voor de Meest Behoeftigen, een kleine 3,5 duizend AOW-gerechtigde ouderen met een smalle beurs geholpen om zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven te behouden. Zelfredzaamheid en sociale inclusie zijn de twee sleutelbegrippen van dit project geweest.”

Europa steunt inclusief, gezond en duurzaam Utrecht

De Europese Unie heeft zeven grote maatschappelijke uitdagingen gedefinieerd: de Grand Societal Challenges. De Europese subsidies in de provincie Utrecht dragen vooral bij aan de uitdagingen ‘Europa in een veranderende wereld: inclusieve, innovatieve en reflectieve maatschappijen’ en ‘Gezondheid, demografische veranderingen en welzijn.
Alle projecten die Europese subsidie ontvangen zijn gecategoriseerd naar economische topsector volgens het nationaal topsectorenbeleid. Economische projecten die niet onder deze sectoren geplaatst konden worden, zijn ingedeeld onder ‘Niet van toepassing (economisch)’. De niet-economische projecten zijn weergegeven als ‘Niet gecategoriseerd’. In de provincie Utrecht is er vooral veel Europese steun voor de topsector Life Sciences & Health.Europa steunt Life Sciences en health

Terug naar boven op pagina

© 2023 | Provincie Utrecht

Terug naar homepage Terug naar homepage Terug naar homepage Terug naar homepage

Europese investeringen in...

utrechtse innovatie in healthy urban living

Europa steunt 

Magazines van de provincie Utrecht

Hier vind je de magazines die de provincie Utrecht publiceert. Daarin kun je, in woord én beeld, zien aan welke opgaven we werken. Elke dag weer. Zo balanceren we samen tussen groen en groei.
Volledig scherm