Universiteit Utrecht (bijna € 250 mln.)

Universitair Medisch Centrum Utrecht
(bijna € 140 mln.)

Stichting Nederlandse Wetenschappelijk
Onderzoek Instituten (bijna € 95 mln.)


Verreweg het grootste aandeel van de EU-subsidies in de provincie wordt verworven door:


* Dit betreft Interreg 2 Zeeën, Interreg Duitsland-Nederland, Interreg Euregio Maas-Rijn, Interreg Vlaanderen-Nederland, Interreg Noordzee, Interreg North West Europe en Interreg Europe

Prof.dr. Arno Hoes, Decaan van de faculteit Geneeskunde en vice-voorzitter raad van bestuur van het UMC Utrecht

Europese subsidies maken het mogelijk voor het UMC Utrecht om grote maatschappelijke en klinische impact te genereren middels baanbrekend onderzoek en innovaties.”

Terug naar homepage Terug naar homepage Terug naar homepage

Europese investeringen in...

© 2023 | Provincie Utrecht

Terug naar boven op pagina

Europese programma's

De provincie Utrecht
heeft de grootste kennisconcentratie in Nederland. Utrechtse kennisinstellingen trekken dan ook de meeste Europese subsidies aan.


61% van de EU-subsidies in de provincie Utrecht wordt verstrekt aan onderzoek- en opleidingsinstellingen.


Ruim 70% van de aan
Utrecht verstrekte Europese subsidies komt uit het onderzoek- en innovatieprogramma
Horizon 2020.


UTRECHTSE kenniscluster

Europa versterkt 

Foto: Reginar Photography

Prof.dr. Arno Hoes, Decaan van de faculteit Geneeskunde en vice-voorzitter raad van bestuur van het UMC Utrecht

Europese subsidies maken het mogelijk voor het UMC Utrecht om grote maatschappelijke en klinische impact te genereren middels baanbrekend onderzoek en innovaties.”

Europese programma's

Terug naar boven op pagina

© 2023 | Provincie Utrecht

Terug naar homepage Terug naar homepage Terug naar homepage Terug naar homepage

Europese investeringen in...

* Dit betreft Interreg 2 Zeeën, Interreg Duitsland-Nederland, Interreg Euregio Maas-Rijn, Interreg Vlaanderen-Nederland, Interreg Noordzee, Interreg North West Europe en Interreg Europe

Universiteit Utrecht (bijna € 250 mln.)

Universitair Medisch Centrum Utrecht
(bijna € 140 mln.)

Stichting Nederlandse Wetenschappelijk
Onderzoek Instituten (bijna € 95 mln.)


Verreweg het grootste aandeel van de EU-subsidies in de provincie wordt verworven door:


De provincie Utrecht
heeft de grootste kennisconcentratie in Nederland. Utrechtse kennisinstellingen trekken dan ook de meeste Europese subsidies aan.


61% van de EU-subsidies in de provincie Utrecht wordt verstrekt aan onderzoek- en opleidingsinstellingen.


Ruim 70% van de aan
Utrecht verstrekte Europese subsidies komt uit het onderzoek- en innovatieprogramma
Horizon 2020.


UTRECHTSE kenniscluster

Europa versterkt 

Magazines van de provincie Utrecht

Hier vind je de magazines die de provincie Utrecht publiceert. Daarin kun je, in woord én beeld, zien aan welke opgaven we werken. Elke dag weer. Zo balanceren we samen tussen groen en groei.
Volledig scherm