07 Elfjes

Aan het einde van een onderzoeksgesprek komt het moment van samenvatten. Een samenvatting van de hoofdpunten heeft geen effect: niemand zal zich eigenaar voelen. Bovendien is het meestal te vroeg om gemeenschappelijk gedragen conclusies te trekken. Dit is het moment om alle deelnemers te vragen zich persoonlijk uit te spreken. Een elfje nodigt uit om heel compact, en met woorden die werken, je belangrijkste inzicht te verwoorden.

Een elfje is een gedicht van 11 woorden, verdeeld over 5 regels. De eerste regel heeft 1 woord, de tweede regel heeft 2 woorden enz. De vijfde regel heeft weer 1 woord en bevat meestal een samenvatting van het geheel.

Delen
begrip tonen
samenwerken staat centraal gemeente provincie verder brengen
resultaat

Beweging
de trein
winkelen werken wandelen
woerden is mijn stad
thuis

Samenwerken
jouw agenda
ook de mijne
mooi duurzaam veilig gebied
spannend

Samen
moeten we?
gaan voor transparant
met elkaar doelen formuleren
richting

Uitnodiging
in scenario’s
voor iedereen hetzelfde
true pricing voor initiatieven duurzaam

Samenwerken
transparant proces
wordt iedereen gezien?
Wanneer doet wie wat?
Socrates

Maximale
makkelijk gezegd
wat is dat?
hoe weet je dat?
Beginnen!

Bodemdaling
het fundament
onze eigen visie
kracht van het gebied?
lobby!

Allemaal
iedereen samen
richting de toekomst
op de goede weg
veenweiden

Bodemdaling
hoe dan?
Onder de omgevingswet
we doen het samen toekomstbestendig

Puzzelen, piekeren, bedenken, aan de slag, morgen

Kans
samenwerken partijen
integraal creatief daadkracht stationgebied gaat mooi worden trotsen!

Weg
de omgeving
er leven mensen
hoe gaat het beter?
Samen

Station
aant spoor
steeds meer sprinters
kansen voor de regio
woerden

Bodemdaling
de oplossing
is er niet
stap voor stap samen meebewegen

Samen
in verbinding
vanuit verschillende perspectieven kijken naar de toekomst

visie

Stationsgebied
verdichting, mobiliteit
plus voor Woerden
vele ontwikkelingen brengen eenheid
wauw

Vrijheid
op tijd
trein, fiets, auto
kies de beste optie
mobiliteit

Kasteel,Woerden Provincie, Sullepoort, Middeland, station, maximale haalbaarheid, gezamelijk

Veiligheid
veenbodem en weg gemeente provincie, HDSR, wat willen de bewoners, opgelost

Bodemdaling
een probleem
melkvee houders zo eindig
de toekomst biedt kansen
hoopvol