01
De aanleiding

De bijeenkomst ‘Woerden in de Regio’ werd geïnitieerd door de provincie Utrecht en de gemeente Woerden. De wens bestond om samen een dialoog te voeren over de samenwerking tussen provincie en gemeente tegen de achtergrond van de nieuwe Omgevingswet. Op basis van voorbeelden uit lopende beleidstrajecten werd samen nagedacht over de gewenste samenwerking en wat dat vraagt van alle betrokkenen. De centrale vraag was: hoe willen wij, de gemeente Woerden en de provincie Utrecht, graag samenwerken aan de dossiers ‘Bodemdaling’ en ‘Stationsgebied Woerden’?

De dialoog vond plaats op 30 oktober op Kasteel Woerden van 13.00-16.00 uur en werd begeleid door de Werkplaats Publieke Bezinning.

De Omgevingswet zet aan tot samen denken en samen werken. Dienen in plaats van sturen vraagt om het loslaten van eigen ideeën en plannen, en het je welwillend verplaatsen in die van iemand anders. Niet langer zelf plannen maken, maar plannen van anderen mogelijk maken. En niet langer plannen toetsen, maar initiatieven stimuleren. Dit vraagt een andere basisattitude.

Uit: ‘De Omgevingswet als transitieopgave’, geschreven door Jan Rotmans

Martien Brander & Henri Kool

De bijeenkomst werd geopend door Martien Brander (Gemeente Woerden) en Henri Kool (Provincie Utrecht). Beide benadrukten het feit dat de samenwerking tussen de provincie en gemeente erg belangrijk is. Om de samenwerking te verbeteren is het ook belangrijk dat we elkaar leren kennen, zodat we beter weten wat we samen kunnen bereiken. Zodat er uiteindelijk gezegd kan worden: wij hebben aan de wieg gestaan van de samenwerking waar wij mee begonnen zijn.