Voorwoord

VERANDERING IS DE ENIGE CONSTANTE

Een betrouwbare en adequate planning-en-controlcyclus: dat was in eerste instantie de aanleiding om de hele financiële functie bij de provincie Utrecht onder de loep te nemen. Je moet je als provincie natuurlijk kunnen verantwoorden en helder kunnen maken wat je met het publieke geld doet. Toen we daarin dreigden vast te lopen, was het duidelijk: we moesten grondig aan de slag om de financiële functie bij de provincie te versterken. De achterstallige jaarrekeningen van 2017 en 2018 waren de druppel. Het gevoel van urgentie was enorm. Geen oppervlakkige snelle lapmiddelen, maar een grondige aanpak op alle fronten. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen. De jaarrekening 2020 hebben we dit jaar keurig op tijd opgeleverd. En vorig jaar hebben we de twee achterstallige jaarrekeningen kunnen opleveren.

Het programma ‘Versterken financiële functie’ heeft de provincie geholpen om niet alleen achterstanden in te lopen, maar ook om onze blik weer vooruit te werpen en ons te richten op de toekomst. Om oog te hebben voor nieuwe kansen en ontwikkelingen. We hebben een inhaalslag gemaakt en er is een zaadje geplant dat verder moet uitgroeien.

Want is het nu klaar? Nee, veranderen, innoveren, bijleren en weer doorgaan, is een blijvende cyclus. De enige zekerheid die we hebben? Dat verandering de enige constante is.

Rob Sijm

Concernmanager bedrijfsvoering

Lees verder over het fundament versterken