MEER HALEN UIT TECHNIEK EN TOOLS

Het financiële systeem verbeteren

De provincie Utrecht werkt met SAP als financieel systeem. Dat er winst te behalen was als we verbeteringen zouden doorvoeren in SAP, was helder. Daarom zijn er processen vereenvoudigd, de kwaliteit van de data verbeterd en de inrichting aangepakt. De aanvankelijke lijst van vijf quick-wins groeide uit naar een wenslijst met meer dan 175 verbeterpunten. De belangrijkste zijn opgepakt, 133 verbeteringen zijn doorgevoerd.

‘‘Dat de lijst van vijf quick-wins zou uitgroeien tot meer dan 175 verbeterpunten, hadden we niet voorzien. Resultaat? We hebben 133 verbeteringen doorgevoerd.’
Frans Bast, senior consultant iQibt en projectleider in het programmateam Versterken Financiële Functie

Actuele rapportages voor meer grip en sturing

Om het managers mogelijk te maken om gefundeerde beslissingen te nemen, moeten zij beschikken over actuele informatie: hoeveel budget is er nog? Hoe staat het met de realisatie van projecten en welke financiële verplichtingen staan er nog open? Met een speciale tool (Power BI) zijn er rapportages en dashboards gemaakt met actuele gegevens uit ons financiële systeem SAP die ervoor zorgen dat managers, financials en controllers over meer inzicht en sturingsinformatie beschikken.

Lees verder over ons menselijk kapitaal benutten