Informatievoorziening provincie Utrecht


Nieuwsbrief juni 2021

Hierbij ontvang je de nieuwsbrief van het team Informatievoorziening & Automatisering (IEA). Het team IEA bestaat inmiddels uit de volgende clusters, Concernstrategie, Informatiemanagement (IM), Informatiebeleid (IB), Data, Kennis & Inzicht (DKI), Projectenbureau IEA (PBI), Servicemanagement (SM), Beheer (BEH), Documentaire Informatievoorziening (DIV) en Middelen (ICT). Aan de hand van deze nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van Informatievoorziening binnen de provincie Utrecht. Deze nieuwsbrief verschijnt maandelijks.

Richtlijn vanuit Informatieveiligheid en Privacy voor Organiseren (digitale) bijeenkomsten

In de uitvoering van je werkzaamheden ben je dagelijks bezig met het verwerken van informatie. Om hier zo zorgvuldig mogelijk mee om te gaan, moet je vanuit het oogpunt van Informatieveiligheid en Privacy rekening houden met een aantal basisregels. Werk je daarbij met persoonsgegevens? Dan zijn hierop aanvullend ook de regels van de Europese privacywetgeving (AVG) van toepassing.

Wat kan robotisering voor ons betekenen?

Bedrijven in Nederland zien robotisering als een kans binnen het financiële proces. Bij robotgestuurde procesautomatisering (RPA) kan een robot de manuele handelingen van medewerkers exact nabootsen via de user interface van bestaande applicaties. Wat kan RPA voor ons betekenen?

Provincie Utrecht volledig aangesloten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

De provincie Utrecht is volledig aangesloten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Dit betekent dat we in het DSO vergunningschecks en formulieren voor vergunningaanvragen kunnen aanmaken, ingediende vergunningaanvragen en meldingsformulieren van het DSO kunnen ontvangen/in behandeling nemen én omgevingsdocumenten (zoals Omgevingsvisie en Omgevingsverordening) kunnen doorsturen naar het Provinciaal blad en het Omgevingsloket.

Wob en Woo binnen Teams en SharePoint

Regelmatig krijgen we bij het projectteam vragen binnen over de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en de Wet open overheid (Woo) en hoe dit is geregeld in Teams en SharePoint. Hoe zit het nu precies?

Power BI op slim samenwerken kennisplein

Wist je dat we vanuit het projectteam SharePoint een slim samenwerken kennisplein hebben ontwikkeld waar je allerlei handige informatie kunt vinden over alle applicaties in Office 365? Naast nieuwsberichten, videomateriaal en kennisartikelen vind je ook praktische tips op het kennisplein. En natuurlijk kun je met al je vragen terecht bij het Office 365 team.

CMP tool vergroot betrouwbaarheid financiële gegevens

Hoe weten we of de gegevens uit ons financiële systeem SAP betrouwbaar zijn? Om dit zeker te weten, moet je als organisatie voldoende interne beheersingsmaatregelen - controls - inbouwen in het proces. Deze controls bewaken de integriteit van data en processen. Maar werken deze controls wel voldoende?

Slimmer met Verantwoorde Data Praktijken

Technologie en data veranderen alles om ons heen. Ook in het werk gaat het steeds vaker over de kansen en valkuilen die technologische ontwikkelingen en datagestuurde oplossingen met zich meebrengen. Hoe kunnen we daar bij de provincie Utrecht op een verantwoorde manier mee omgaan? Hoe kunnen we meegaan met de tijd en gebruik maken van innovatieve oplossingen, maar toch de waarden waarborgen waar we als organisatie voor staan?

Terugblik op I-volutie minicollege ‘Make innovation work!’

Op 14 juni vond het vierde I-volutie minicollege 'Make innovation work!' plaats, dat deze keer in het teken stond van innovatie. Een onderwerp waar een deel van de collega’s in verschillende opgaven al actief mee is, maar wat voor andere collega’s weer compleet nieuw is. Toch was het voor beide groepen uiterst interessant om te volgen.

Informatiesessie Provinciale Staten over Brede Welvaart

Brede welvaart is inmiddels een veel gebruikt begrip binnen de overheid en in de media. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ontwikkelde op verzoek van het kabinet een monitor Brede Welvaart." Tijdens de informatiesessie op woensdag 16 juni jl. heeft Edwin Horlings, senior onderzoeker van het CBS, de Provinciale Staten een toelichting en handige tips gegeven over hoe we als provincie slim om kunnen gaan met de Regionale Monitor Brede Welvaart.

Nieuwe medewerkers gestart

Er speelt veel op het gebied van Informatievoorziening binnen de provincie Utrecht. Om dit allemaal te kunnen realiseren hebben we nieuwe medewerkers nodig. Onlangs zijn er bij het team Informatievoorziening & Automatisering (IEA) nieuwe collega’s gestart. We stellen ze graag aan je voor.