Informatievoorziening provincie Utrecht


Nieuwsbrief februari 2021

Hierbij ontvang je de nieuwsbrief van het team Informatievoorziening & Automatisering (IEA). Het team IEA bestaat inmiddels uit de volgende clusters, Concernstrategie, Informatiemanagement (IM), Informatiebeleid (IB), Data, Kennis & Innovatie (DKI), Projectenbureau IEA (PBI), Servicemanagement (SM), Beheer (BEH), Documentaire Informatievoorziening (DIV) en Middelen (ICT). Aan de hand van deze nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van Informatievoorziening binnen de provincie Utrecht. Deze nieuwsbrief verschijnt maandelijks.

Maandelijkse update interventieplan

In de vorige IEA nieuwsbrief gaven we aan dat het noodzakelijk is om een interventie te doen op de gehele organisatie van de informatievoorziening waar Informatieveiligheid & Privacy (IV&P) een onderdeel van is. De interventie is bedoeld om naast de acties die nu lopen de lijnverantwoordelijkheid en het eigenaarschap in de staande organisatie beter te kunnen aanjagen waardoor de IV&P processen beter ontwikkelen en de lijnorganisatie beter toegerust wordt om de risico’s te kunnen indammen. Het uiteindelijke doel is om tot een structurele en een geborgde IV&P te komen.

Regionale samenwerking Omgevingswet werkt digitaal samen via MS Teams

Binnen de provincie maken dit jaar veel medewerkers de overstap naar een nieuw digitaal samenwerkplatform: Teams. We kennen dit programma natuurlijk al van de bel- en chatfunctie. Waar nog niet iedereen mee bekend is, is dat het via Teams ook mogelijk is om samen te werken aan documenten.

Voortgang project bestuurlijke besluitvormingsproces van de Provinciale Staten

In een eerdere nieuwsbrief lieten we al weten dat de provincie Utrecht behoefte heeft aan optimalisatie van haar bestuurlijke besluitvormingsproces van de Provinciale Staten. Om dit te kunnen realiseren is het project BBP-PS gestart. BBP-PS staat voor bestuurlijke besluitvormingsproces van de Provinciale Staten.

Nieuw privacybeleid 2021 - 2025 vastgesteld

Het doel van het nieuwe privacybeleid is om op eenduidige wijze de uitgangspunten op het gebied van privacy te communiceren. De provincie voert op uiteenlopende onderwerpen (bijvoorbeeld mobiliteit, cultuur en erfgoed, milieu en klimaat) wettelijke en bestuurlijke taken uit.

Strategisch Regieteam Informatievoorziening (IV)

Na zorgvuldige voorbereiding en brede afstemming is sinds 20 januari het strategisch Regieteam Informatievoorziening (IV) van start gegaan. Zoals aangegeven in een eerdere nieuwsbrief stellen we hen in deze nieuwsbrief graag aan je voor. Hun opdracht is om verbinding en samenhang te brengen tussen de organisatie, team IEA en de vele projecten en programma’s.

Nieuwe organisatiestructuur team IEA

In de afgelopen periode heeft zich een aantal belangrijke ontwikkelingen voorgedaan die van invloed zijn op het team Informatievoorziening & Automatisering (IEA). Dit heeft uiteindelijk geleid tot een nieuwe organisatiestructuur van het team IEA.

Nieuwe medewerkers gestart

Er speelt veel op het gebied van Informatievoorziening binnen de provincie Utrecht. Om dit allemaal te kunnen realiseren hebben we nieuwe medewerkers nodig. Onlangs zijn er bij het team Informatievoorziening & Automatisering (IEA) drie nieuwe collega’s gestart. We stellen ze graag aan je voor.

Aanmelden digitale opleiding Documentum

Ben je net in dienst? Of werk je al even bij de provincie en heb je nog geen tijd gehad om de opleiding Documentum te volgen? Meld je dan nu aan!

Update vanuit het project De Wasstraat

Het uitvoeren van processen om producten en diensten aan de burgers en de samenleving op te leveren vormt het hart van de provincie. Denk hierbij aan het verlenen van subsidies, vergunningen en het formuleren van beleid maar ook aan interne processen die daaraan ondersteunen zoals HR of facilitaire processen.

De Wet Open Overheid (Woo)

Naar verwachting wordt de Wet Open Overheid (Woo) begin 2022 van kracht. De wet werd op 26 januari 2021 aangenomen in de Tweede Kamer en is nu onderweg naar de Eerste Kamer. Deze wet moet de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) gaan vervangen.

Waarom Multi Factor Authentication (MFA) werkt

Zoals we in een eerder bericht al lieten weten zijn we binnen team Informatievoorziening & Automatisering (IEA) druk bezig om in de komende periode de hele organisatie te gaan voorzien in Multi Factor Authentication (MFA). Maar wat is nou precies MFA? En waarom is het zo belangrijk om MFA binnen de organisatie uit te rollen?

Instructievideo Breakout rooms in MS Teams beschikbaar

Vanuit het projectteam MS Teams lieten we al weten, dat je inmiddels in Teams gebruik kunt maken van de functionaliteit Breakout rooms. Breakout rooms zijn digitale ‘gesprekskamertjes’ waarmee je de deelnemers in jouw Teams vergadering in kleinere groepjes kunt opsplitsen.