Informatievoorziening provincie Utrecht


Nieuwsbrief april 2021

Hierbij ontvang je de nieuwsbrief van het team Informatievoorziening & Automatisering (IEA). Het team IEA bestaat inmiddels uit de volgende clusters, Concernstrategie, Informatiemanagement (IM), Informatiebeleid (IB), Data, Kennis & Innovatie (DKI), Projectenbureau IEA (PBI), Servicemanagement (SM), Beheer (BEH), Documentaire Informatievoorziening (DIV) en Middelen (ICT). Aan de hand van deze nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van Informatievoorziening binnen de provincie Utrecht. Deze nieuwsbrief verschijnt maandelijks.

De Wasstraat is een aanrader!

Het doel van het project De Wasstraat is verbeterde samenwerking door implementatie van eenduidig beschreven en geoptimaliseerde processen. De Wasstraat is vorig jaar gestart met o.a. de nieuwe en gewijzigde processen rond de Omgevingswet, bij Vergunningverlening, Subsidies en bij Grondzaken. Hier zijn steeds meer procesteams bij gekomen, o.a. bij BDO en Bedrijfsvoering.

Terugblik op I-volutie inspiratiesessie 'What the h@ck'

Op 12 april vond de tweede I-volutie inspiratiesessie van dit jaar plaats. Terwijl de vorige inspiratiesessie meer in het teken stond van trends en innovaties in het algemeen, ging het gesprek deze keer over Informatieveiligheid en Privacy. Ondanks dat Informatieveiligheid en Privacy geen onderwerp is waar licht over gedacht moet worden, werd er tijdens de inspiratiesessie juist wel op een ontspannen en luchtige manier over gesproken.

Digitale dienstverlening door de organisatie heen

Iedereen is het ermee eens; de provincie Utrecht wil haar digitale dienstverlening nóg meer verbeteren. Na de vaststelling in het college van Gedeputeerde Staten op woensdag 14 april jl. heeft Helene van der Sluijs, adviseur voor digitale dienstverlening, tijdens de managementtafel van donderdag 15 april een toelichting gegeven over deze ambitie. Volgende stap is dat de ambitie voor besluitvorming naar de Provinciale Staten gaat.

Een greep uit de e-formulieren

E-formulieren zijn bijna niet meer weg te denken uit onze organisatie. Met regelmaat wordt er door Rob Bliekendaal, programmamanager externe digitale dienstverlening, een digitaal aanvraagformulier, een enquête of een onderzoek opgezet. Waar moet je dan precies aan denken? We geven je graag een paar voorbeelden.

Podcast Informatieveiligheid en Privacy gemist?

Onlangs is het UtrechtLab voor hun podcast in gesprek gegaan met een aantal medewerkers uit het programmateam Informatieveiligheid en Privacy. Tijdens deze gesprekken zijn een paar medewerkers uit het programmateam vanuit hun expertise nader in gegaan op uiteenlopende thema’s op het gebied van Informatieveiligheid en Privacy.

Terugblik op I-volutie minicollege 'De zin en onzin van datagedreven werken'

Op 19 april vond het tweede I-volutie minicollege plaats. Tijdens dit college werden de kijkers welkom geheten door Lieke Stroucken, programmamanager Slimmer met Data. Zij vertelde dat data vaak centraal staan als het om digitalisering gaat. Bij data wordt dikwijls gedacht aan ingewikkelde termen zoals algoritmes en Artificial Intelligence, maar ook aan dilemma’s over Ethiek en Privacy.

Informatieplan van Landelijke Leefomgeving is vastgesteld

Het domein Landelijke Leefomgeving heeft als één van de eerste domeinen een informatieplan (ook wel IV plan genoemd) vastgesteld. Informatieplannen vormen het meerjaren overzicht waarin de lopende, geplande en voorziene activiteiten en kaders zijn opgenomen op het gebied van informatievoorziening voor een bepaalde afdeling of een bepaald domein.

Het programma Slimmer met Data trapt af

Met het programma Slimmer met Data wil de provincie Utrecht de maatschappelijke opgaven en het beleid meer baseren op en onderbouwen met data. Op vrijdag 16 april 2021 heeft programmamanager Lieke Stroucken de officiële aftrap hiervoor gegeven en de ruim 40 aanwezigen kennis laten maken met hoe we de komende twee jaar gaan versnellen in het datagedreven werken.

Nieuwe medewerkers gestart

Er speelt veel op het gebied van Informatievoorziening binnen de provincie Utrecht. Om dit allemaal te kunnen realiseren hebben we nieuwe medewerkers nodig. Onlangs zijn er bij het team Informatievoorziening & Automatisering (IEA) nieuwe collega’s gestart. We stellen ze graag aan je voor.