Voorwoord


Hoe innovatief zijn wij?

Henri Kool

Innovatiekracht van de organisatie

Prof. Dr. Albert Meijer is hoogleraar Publieke Innovatie aan de Utrecht School of Governance (Universiteit Utrecht). Albert Meijer heeft in de zomer van 2018 een artikel gepubliceerd over publieke innovatiecapaciteit waarin hij een zelf-assessment-model heeft ontwikkeld. Naar aanleiding daarvan is hij door het UtrechtLab uitgenodigd voor een sessie. Tijdens de sessie passen we het zelf-assessment-model toe op onze organisatie. Hoe innovatief kunnen wij als provincie zijn en waar liggen de kansen om onze innovatiecapaciteit te versterken? We maken samen het innovatiepotentieel van de provincie Utrecht inzichtelijk.

In de bijeenkomst gaan we met Albert Meijer ook in op het vervolg van de bijeenkomst en de manier waarop we de innovatiekracht van de organisatie kunnen verbeteren. In de waan van de dag staan we niet vaak stil om te kijken hoe we ervoor staan. Door dat nu wel te doen kunnen we, als dat slim is, onze koers aanpassen of wijzigen. Daarmee zorgen we ervoor dat het lerend én strategisch vermogen van onze organisatie vergroot wordt.


Interview

Voorafgaand aan de sessie is Prof. Dr. Albert Meijer geinterviewd. Hierin lees je meer over het zelf-assessment-model.