Logo Provincie Utrecht

Integriteit en ondermijning – jaarverslag 2022

voor een weerbare overheid

Samenwerken voor
een weerbare overheid 

Het is belangrijk dat de provincie betrouwbaar is. Dat betekent dat we moeten doen wat we zeggen. En waar we voor staan. We noemen dat integer handelen. En dat we ervoor zorgen dat we niet beïnvloed kunnen worden door criminelen, of dat we – zonder dat we dat weten – zaken doen met criminele partijen. Criminelen misbruiken voor illegale activiteiten soms ook bedrijven en overheden. Dit heet ook wel ondermijning.


Dit hebben we gedaan

8 Workshops Integriteit

Bekijk de thema's

Samenwerken aan integriteit

De week werd afgesloten met de Grote Vertrouwensquiz.

Een workshop "kruip in de huid van een hacker” over informatieveiligheid en privacy

Een workshop over omgangsvormen van de voorzitter van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen.

Een lezing over ondermijnende criminaliteit door criminoloog Edward van der Torre.

De Ondermijningsbus deed Steunpunt Huis ter Heide en het provinciehuis aan.

Een lezing van Julian Topal van Governance and Integrity.

Een paar voorbeelden van de bijeenkomsten:

Om kennis te delen, van elkaar te leren en elkaar te versterken werken we samen met andere partijen. Zoals:

In 2022 organiseerden het Steunpunt Ondermijning, de griffie, Bureau Integriteit, informatieveiligheid & privacy en HRO de Week van het Vertrouwen 2022. Dit programma werd digitaal en op locatie georganiseerd. Het bestond uit 6 workshops, 4 lezingen en dialoogsessies. De commissaris van de Koning opende deze jaarlijks terugkerende week.


AWB adviescommissie

Ondernemingsraad

RIEC Midden-Nederland

IPO

De Week van het Vertrouwen

Doorverwijzing, advisering en overleg.

Ontwikkelen van een eenduidig registratiesysteem om signalen en trends op te pakken en de provincie zo nodig gevraagd en ongevraagd te adviseren.

Bureau integriteit werkt samen met de AWB adviescommissie voor:

Voor de provinciale organisatie informeerden we de ondernemingsraad over ontwikkelingen op het gebied van integriteit en ondermijning.

Het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) Midden-Nederland is een netwerkorganisatie voor het ondersteunen van overheden en bedrijven bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit (ondermijning). De provincie werkt samen met het RIEC Midden-Nederland. Bijvoorbeeld om meer kennis te delen over ondermijning.

In 2022 hebben de provincie en het RIEC samen meerdere informatiesessies verzorgd, onder andere voor het Utrechts Platform van Landgoedeigenaren en voor gemeenteambtenaren over informatie-gestuurd werken.


IPO staat voor Interprovinciaal Overleg. Het is een samenwerking tussen alle provincies van Nederland. We hebben gewerkt aan een netwerk om de ervaringen van alle provincies over de onderwerpen integriteit en ondermijning te delen.

Uitwisselen van kennis en informatie.

Voor nieuwe medewerkers voorafgaande aan de ambtseed.

4 Workshops Ondermijning

Workshops en bijeenkomsten over georganiseerde criminaliteit.

In samenwerking met de vertrouwenspersonen.

8 Workshops Informatieveiligheid

10 Bijeenkomsten integriteit

Met de politieke ambtsdragers in samenwerking met de griffie en het kabinet om gezamenlijk het integriteitsbeleid voor de politieke ambtsdragers vorm te geven.

3 Bijeenkomsten Integriteitsbeleid

XXXX

Samen met Steunpunt Ondermijning, Loket Bibob, Informatieveiligheid & Privacy, Bureau Integriteit en HRO zorgen we ervoor dat we integer handelen en beter bestand zijn tegen ondermijning.

Dat zorgt voor een veilige, prettige werkomgeving voor medewerkers en politieke ambtsdragers bij de provincie Utrecht. En dit draagt bij dat inwoners van de provincie prettig wonen, werken en recreëren.

Samenwerken voor
een weerbare overheid 

Het is belangrijk dat de provincie betrouwbaar is. Dat betekent dat we moeten doen wat we zeggen. En waar we voor staan. We noemen dat integer handelen. En dat we ervoor zorgen dat we niet beïnvloed kunnen worden door criminelen, of dat we – zonder dat we dat weten – zaken doen met criminele partijen. Criminelen misbruiken voor illegale activiteiten soms ook bedrijven en overheden. Dit heet ook wel ondermijning.


Dit hebben we gedaan

8 Workshops Integriteit

Bekijk de thema's

Logo Provincie Utrecht

Voor een weerbare overheid

Integriteit en ondermijning – jaarverslag 2022

De week werd afgesloten met de Grote Vertrouwensquiz.

Bureau integriteit werkt samen met de AWB adviescommissie voor:

AWB adviescommissie

Voor de provinciale organisatie informeerden we de ondernemingsraad over ontwikkelingen op het gebied van integriteit en ondermijning.

Ondernemingsraad

RIEC Midden-Nederland

Het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) Midden-Nederland is een netwerkorganisatie voor het ondersteunen van overheden en bedrijven bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit (ondermijning). De provincie werkt samen met het RIEC Midden-Nederland. Bijvoorbeeld om meer kennis te delen over ondermijning.

In 2022 hebben de provincie en het RIEC samen meerdere informatiesessies verzorgd, onder andere voor het Utrechts Platform van Landgoedeigenaren en voor gemeenteambtenaren over informatie-gestuurd werken.


IPO staat voor Interprovinciaal Overleg. Het is een samenwerking tussen alle provincies van Nederland. We hebben gewerkt aan een netwerk om de ervaringen van alle provincies over de onderwerpen integriteit en ondermijning te delen.

IPO

Uitwisselen van kennis en informatie.

Creëren van netwerken voor doorverwijzen, inhoudelijke consultatie en vakoverleg.

Doorverwijzing, advisering en overleg.

Ontwikkelen van een eenduidig registratiesysteem om signalen en trends op te pakken en de provincie zo nodig gevraagd en ongevraagd te adviseren.

Om kennis te delen, van elkaar te leren en elkaar te versterken werken we samen met andere partijen. Zoals:

Samenwerken aan integriteit

Een workshop over omgangsvormen van de voorzitter van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen.

Een lezing over ondermijnende criminaliteit door criminoloog Edward van der Torre.

De Ondermijningsbus deed Steunpunt Huis ter Heide en het provinciehuis aan.

Een lezing van Julian Topal van Governance and Integrity.

Een workshop "kruip in de huid van een hacker” over informatieveiligheid en privacy

Een paar voorbeelden van de bijeenkomsten:

In 2022 organiseerden het Steunpunt Ondermijning, de griffie, Bureau Integriteit, informatieveiligheid & privacy en HRO de Week van het Vertrouwen 2022. Dit programma werd digitaal en op locatie georganiseerd. Het bestond uit 6 workshops, 4 lezingen en dialoogsessies. De commissaris van de Koning opende deze jaarlijks terugkerende week.


De Week van het Vertrouwen

In samenwerking met de vertrouwenspersonen.

10 Bijeenkomsten integriteit

Met de politieke ambtsdragers in samenwerking met de griffie en het kabinet om gezamenlijk het integriteitsbeleid voor de politieke ambtsdragers vorm te geven.

3 Bijeenkomsten Integriteitsbeleid

Workshops en bijeenkomsten over georganiseerde criminaliteit.

4 Workshops Ondermijning

8 Workshops Informatieveiligheid

Voor nieuwe medewerkers voorafgaande aan de ambtseed.

Samen met Steunpunt Ondermijning, Loket Bibob, Informatieveiligheid & Privacy, Bureau Integriteit en HRO zorgen we ervoor dat we integer handelen en beter bestand zijn tegen ondermijning.

Dat zorgt voor een veilige, prettige werkomgeving voor medewerkers en politieke ambtsdragers bij de provincie Utrecht. En dit draagt bij dat inwoners van de provincie prettig wonen, werken en recreëren.