Logo Provincie Utrecht

Integriteit en ondermijning – jaarverslag 2021

Voor een weerbare overheid

Het netwerk

Samen met Steunpunt Ondermijning, Loket Bibob, Informatieveiligheid & Privacy en HRO versterkt Bureau Integriteit het integer handelen binnen de provincie Utrecht. Het verbinden van deze thema’s in beleid en uitvoering draagt bij aan een veilige, prettige werkomgeving voor medewerkers bij de provincie Utrecht en, zo nodig, voor een effectieve aanpak van integriteitskwesties.

Dit hebben we samen gedaan

Workshops Integriteit

Samen werken
aan integriteit

Aandacht
voor integriteit

4

Bekijk de thema's

Het netwerk

Samen met Steunpunt Ondermijning, Loket Bibob, Informatieveiligheid & Privacy en HRO versterkt Bureau Integriteit het integer handelen binnen de provincie Utrecht. Het verbinden van deze thema’s in beleid en uitvoering draagt bij aan een veilige, prettige werkomgeving voor medewerkers bij de provincie Utrecht en, zo nodig, voor een effectieve aanpak van integriteitskwesties.

Dit hebben we samen gedaan

Workshops Integriteit

Samen werken
aan integriteit

4

Bekijk de thema's

Logo Provincie Utrecht

Voor een weerbare overheid

Integriteit en ondermijning – jaarverslag 2021