Voorbeelden uit de keuken van het UtrechtLab


09.
Woerden in
de regio

De bijeenkomst ‘Woerden in de Regio’ werd geïnitieerd door de provincie Utrecht en de gemeente Woerden. De wens bestond om een dialoog te voeren over de samenwerking tussen provincie en gemeente, tegen de achtergrond van de nieuwe Omgevingswet.

UtrechtLab heeft Werkplaats Publieke Bezinning gevraagd de sessie te leiden. Voorafgaand aan de sessie zijn twee casussen verkend die in Woerden spelen en waar de samenwerking met de provincie van belang is. De betrokken collega's zijn benaderd en hebben de casus mede uitgewerkt. Op basis van voorbeelden uit lopende beleidstrajecten, werd nagedacht over de gewenste samenwerking en wat dat vraagt van alle betrokkenen. De centrale vraag was: hoe willen wij, de gemeente Woerden en de provincie Utrecht, graag samenwerken aan de dossiers ‘Bodemdaling’ en ‘Stationsgebied Woerden’?


Goede verstandhouding
In de voorgesprekken met gemeente en provincie bleek dat in beide dossiers zich recentelijk geen grote issues hadden voorgedaan die tot ‘handelingsverlegenheid’ hadden geleid. De gemeente en de provincie weten elkaar goed te vinden


De sessie heeft geleid tot het voeren van een open gesprek. Hierin kwam met name ook de persoonlijke ervaring in de samenwerking naar voren. De werkwijze die Werkplaats Publieke Bezinning inbracht gaf de mogelijkheid écht met elkaar in dialoog te zijn in plaats van te vergaderen.


De dialoog vond plaats op 30 oktober op Kasteel Woerden van 13.00-16.00 uur en werd begeleid door de Werkplaats Publieke Bezinning.


Benieuwd naar het complete verslag van de bijeenkomst?