06.
WAT IS HET
UTRECHTLAB?


Het UtrechtLab is een platform voor alle medewerkers van de provincie Utrecht en voor onze regionale samenwerkingspartners. Wij ondersteunen verschillende vraagstukken op diverse manieren, die ervoor zorgen dat wij samen innovatiever kunnen zijn. Daarmee dragen wij bij aan het vergroten van het strategisch vermogen van de organisatie.


Op een andere manier

Het doel van het UtrechtLab is het versterken van het strategisch en innovatief vermogen van de provincie.

Wij dragen bij aan de grotere maatschappelijke transitieopgaven en opgaven die bijdragen aan de missie van de provincie Utrecht als de aantrekkelijkste regio van Europa om in te wonen, werken en leven.


Onze visie op innovatie en strategie is echter dat het niet alleen gaat om de grote, invloedrijke projecten. Maar ook om kleine vernieuwende stapjes.


Veel grote innovaties vinden hun oorsprong in bescheiden, kleine activiteiten. Voor het strategisch en innovatief vermogen van de provincie is het van belang is dat iedereen mee doet en denkt.


Het UtrechtLab staat daarom open voor iedereen die het werk van de provincie in grote of kleine stappen wil verbeteren, door het eens op een andere manier te proberen.


Wat kun je van het UtrechtLab verwachten?

Jij als opdrachtgever komt met een vraag bij ons. Het UtrechtLab biedt ondersteuning in veel opzichten, nadat we samen ontdekt hebben welke ondersteuning gewenst is. Het UtrechtLab is zelf nooit eigenaar van een (innovatie)project. Als opdrachtgever ben en blijf je altijd eigenaar van het project.

Het UtrechtLab kan het volgende voor je betekenen

  • Het zijn van een betrokken sparringpartner.
  • Het UtrechtLab helpt de vraag uit te diepen en denkt mee over de inrichting van het transitieproces. Zo nodig betrekt het UtrechtLab externe expertise.
  • Een vormgever, organisator en begleider van creatieve sessies,symposia en evenementen die passen in een verbetertraject.
  • Een verbinder van (interne en externe) mensen, om van en met elkaar te leren en te komen tot inspirerende, nieuwe perspectieven.
  • Een enthousiaste leerling en organisator die “Lessons learned” uit activiteiten bij het UtrechtLab trekt en helpt verspreiden binnen en desgewenst buiten de organisatie.
  • Een locatiemanager die ruimte(s) beschikbaar stelt voor evenementen en (creatieve) activiteiten die passen in een verbetertraject.
  • ... daag het UtrechtLab maar uit!.