Voorbeeld uit de keuken van het UtrechtLab


13.
NATUURWET
Naleving wet- en regelgeving

Aan het UtrechtLab is ondersteuning gevraagd bij het beter geaccepteerd krijgen van de voorschriften van de Natuurwet door interne collega’s en het bestuur.

Veel mensen negeren de voorschriften van de Natuurwet en in veel projecten wordt het nagelaten de voorschriften van de natuurwet in een vroegtijdig stadium in te schatten. Dat kan leiden tot grote teleurstellingen, vertragingen en extra kosten. Als medewerkers van de Natuurwet in een vroegtijdig worden betrokken, kunnen de gevolgen beter ingeschat worden en kan er meegedacht worden over oplossingen. Zo kan de Natuurwet weer wat populairder worden.


Samen met de aanvrager zijn er door het UtrechtLab verschillende mogelijkheden onderzocht. Het gesprek aangaan met projecten die de Natuurwet lijken te negeren en medewerkers proberen te enthousiasmeren voor de achterliggende doelen van de natuurwet lijkt de beste insteek.

De opdrachtgever en zijn collega’s communiceren zich suf. Helaas met weinig tot geen effect. Op uitnodigingen om het gesprek aan te gaan werd niet gereageerd. Een taai en hardnekkig probleem.


Recent heeft het team opgetreden tegen overtreders. Zij hebben projecten laten stilleggen. Het lijkt er op dat dat wel effect heeft. De betrokkenen realiseren zich dat ze niet om de Natuurwet heen kunnen en dat als ze eerder medewerkers van de Natuurwet hadden betrokken, er betere oplossingen mogelijk waren geweest.


Samen met het UtrechtLab wordt nu bekeken hoe we dat gegeven kunnen inzetten. In 2019 worden de nodige acties gepland.