MARIËTTE PENNARTS


04.
EXPERIMENTEREN EN STRATEGISCHE BRIL

Even stilstaan en om je heen kijken om verder te kunnen

De wereld verandert snel om ons heen, de rol van de overheid verandert. En wij als provincie veranderen mee. We willen een provincie zijn die niet alleen regels maakt, maar ook eentje die faciliteert en meedenkt bij oplossingen voor maatschappelijke thema’s. Dat vraagt om een strategische benadering. Als je denkt dat strategie alleen iets is voor de directie, dan heb je het mis.

Strategie of strategisch denken is voor iedereen en op elk niveau in de organisatie nodig.

Om je werk goed uit te kunnen voeren, is het belangrijk dat je weet wat er om je heen gebeurt, wat ontwikkelingen en trends zijn en welke ambities de provincie nastreeft. Door deze kennis kun je weloverwogen en innovatieve keuzes maken. Maar hoe kom je tot deze keuzes en hoe maak je dan die reële inschattingen?

Soms moet je daarom gewoon even stilstaan of om je heen kijken om erachter te komen wat de juiste stappen zijn om verder te kunnen. Het UtrechtLab helpt ons daarbij en leert ons om met een strategische bril naar vraagstukken te kijken. Op deze manier wordt het strategisch vermogen van onze organisatie vergroot.

Het UtrechtLab is een creatieve werkruimte en biedt de mogelijkheid om verder te kijken. De vorm, de kleur en de plek dragen hieraan bij. Hoe groot of klein je vraag ook is. UtrechtLab kan ook ingezet worden om in- en externe partners met elkaar in contact te brengen en te verbinden. Hierdoor groeit onze kennis en worden onze vaardigheden verrijkt. Het maken van de juiste strategische keuzes wordt eenvoudiger. Kortom in het UtrechtLab staat experimenteren centraal en ik ben trots op de resultaten die er uit voortkomen.


Mariëtte Pennarts

Gedeputeerde Cultuur, Recreatie, Milieu, Water, Bestuur en Europa