Voorbeeld uit de keuken van het UtrechtLab


10.
LANDBOUWVISIE

Realiseren duurzame landbouw

Het UtrechtLab is door de projectleider van de nieuwe landbouwvisie, gevraagd om mee te denken over de implementatie van de landbouwtransitie.

De Landbouwvisie is gericht op het realiseren van duurzame landbouw binnen de provincie Utrecht. Het UtrechtLab heeft Lucas Simons (New Foresight en gastspreker Nijenrode) gevraagd om zijn visie op het realiseren van een duurzame landbouwvisie met de provincie te delen.

Markt speelt cruciale rol

De visie van Simons heeft betrekking op transities waarbij de markt een cruciale rol speelt, zoals bij landbouw. Hij waarschuwt vooral niet te blijven steken in de fase van veel duurzame projecten en subsidies omdat het, hoewel het een eerste en noodzakelijke fase is, uiteindelijk niet leidt tot meer duurzaamheid. Het is nodig dat de markt de duurzaam geproduceerde produkten omarmd. Simons onderscheidt vier fasen die doorlopen moeten worden wil men kunnen spreken van “een point of no return”.


Bijdrage UtrechtLab

Lucas Simons heeft twee workshops gegeven over zijn aanpak en de mogelijke toepassing op de Utrechtse situatie. De eerste workshop was intern en daarna was er een workshop met ook een aantal belanghebbenden van buitenaf. Daarna hebben we nog een workshop georganiseerd voor medewerkers. Dit deden we aan de hand van een film die tijdens de eerste workshop is gemaakt. Met behulp van deze film konden wij de aanpak van Lucas Simons ook elders binnen de provincie Utrecht delen.


Door de workshops herkennen en verkennen deelnemers de visie van Simons. Men realiseert zich dat de tot nog toe ingeslagen weg nog niet veel resultaten heeft opgeleverd. De aanpak van Lucas Simons is een noodzakelijke en veelbelovende route, maar tegelijkertijd geen makkelijke. Momenteel buigt men zich over hoe we met dit gedachtengoed verder kunnen gaan.

We denken erover de theorie eerst op kleinere schaal toe te passen op de “korte ketens”, lokale en duurzame productie die lokaal wordt afgezet.

Wil je nog meer lezen van dit rapport?