08.
HOERA!
UTRECHTLAB 1 JAAR

Het UtrechtLab is in januari 2018 opgericht. Reden genoeg om op het afgelopen jaar terug te kijken.

Het UtrechtLab is begonnen met een droom van enkele medewerkers en een enthousiaste directeur.


Begin januari werd een klein bevlogen team medewerkers geworven. Al gauw stond er een smetteloos wit PopUpLab in de hal van het Provinciehuis. Een jaar later hebben we twee mooie ruimten erbij gekregen en pronkt het PopUpLab nog steeds in de hal.


We nemen je graag mee wat er het afgelopen jaar zich af heeft gespeeld in het UtrechtLab en hoe het zich ontwikkelt.


Een jaar van uitvinden en prioriteren

Zoals alle begin was het ook voor ons een zoektocht naar hoe en waar het UtrechtLab van toegevoegde waarde kan zijn. We hebben mensen gestimuleerd om met hun vraagstukken bij het UtrechtLab aan te kloppen. Dat liep al snel goed.


Al deze vragen leidde in 2018 tot de volgende soorten activiteiten:


  • Eenmalige, laagdrempelige creatieve sessies.
  • Transitieactiviteiten: activiteiten met een langere doorlooptijd en meerdere bijeenkomsten zoals, Energietransitie, Landbouwtransitie en opgavegericht werken in aanloop naar de Omgevingswet, maar ook thema’s/vraagstukken waar diverse transitieopgaven mee te maken hebben (bijvoorbeeld burgerparticipatie en -initiatieven).
  • Transferactiviteiten: activiteiten gericht op het delen van kennis en ervaring op het gebied van innovaties en transities (o.a. via lezingen cyclus Leren en Inspireren, Scrum en Kanban workshops voor de publieke professional).
  • Het Utrecht Lab “on the road”.


In 2018 zijn diverse sessies in samenwerking met externe partners op locatie georganiseerd. Het plan is om het organiseren van deze bijeenkomsten verder uit te bouwen.

Door de veelheid aan aanvragen, activiteiten en aan de andere kant de beperkte personele capaciteit, ontstond in de tweede helft van het jaar behoefte aan prioriteitscriteria. We hebben drie criteria, aanvragen die aan twee of drie van de criteria voldoen krijgen voorrang.


Beleids (of uitvoerings)innovatie

  • Aanvragen waar vernieuwing en verbetering centraal staan.


Versterken verbinding

  • Aanvragen waarin het versterken van de verbinding met interne en vooral externe partners centraal staat.


Organisatieleren

  • Aanvragen waarin kennis en ervaring ontstaat welke gedeeld wordt met anderen en leidt tot aanpassing van onze werkmethoden.


Overigens proberen we met de inzet van onze flexibele schil wel altijd zoveel mogelijk aanvragen te ondersteunen. Laat je dus niet weerhouden.


Wij en onze opdrachtgevers kijken met grote tevredenheid terug op ons eerste jaar. Het UtrechtLab voorziet duidelijk in een behoefte.

BERTUS CORNELISSEN


“We kwamen bij het UtrechtLab omdat we het Ringpark-concept aan de cheffen van het Utrechtlab als casus wilden voorleggen. Dat was heel nuttig. Ik heb de cheffen ervaren als personen met statuur en ervaring en bovendien zijn ze zeer divers. Dus dat was een goed gesprek! De uitkomsten zijn gebruikt als input voor de reactie van GS op het Ringparkadvies.”